Dne 10.2.2020 se III. B zúčastnila projektu REVOLUTION TRAIN,  jednoho z nejvýznamnějších projektů primární drogové prevence, která svým inovativním a interaktivním přístupem vtáhla studenty do děje příběhu jejich vrstevníků a donutila je přemýšlet o problematice závislostí.

studenty program zaujala a ochotně se zapojili do všech aktivit. Unikátní prostředí vlaku jim nabídlo možnost  neformální diskuze s vrstevníkem i odborníkem. Díky neobvyklému prostředí a silným vjemům byla debata živější, otevřenější a upřímnější než bývá v případě podobných programů obvyklé. S časovým odstupem několika měsíců bude práce se studenty pokračovat návštěvou lektorů protidrogového vlaku ve škole, kde se studenty proběhne diskuze navazující na vlakový příběh.