Vítejte na stránkách ANGLICKÉHO JAZYKA

  

Angličtina se na našem gymnáziu vyučuje jako první cizí jazyk v primě s dotací čtyř hodin týdně, v dalších ročnících tři hodiny týdně. Od sekundy mají žáci možnost vybrat si jako povinně volitelný předmět anglickou konverzaci (hodina týdně).

Anglický jazyk učí na naší škole celkem devět vyučujících. Většina tříd je vybavena DVD přehrávači, dataprojektory a interaktivní tabulí

Škola každoročně v červnu pořádá jazykový zájezd do Anglie a účastní se různých jazykových soutěží.

 

ZÁJEZD DO EDINBURGHU

přeložen na jaro 2021

Více informací v kabinetě AJ (4.p)

 

 

ENGLISH LIBRARY – ANGLICKÁ KNIHOVNA 

Knihovna cizojazyčných, zejména anglických, knih se nachází ve 4.patře při kabinetě AJ. Studenti si mohou půjčit knihy v originále či ve zjednodušené angličtině. Studenti tak dostanou možnost seznámit se s klasickou i moderní britskou i americkou literaturou. Knihy jsou odstupňovány podle obtížnosti, takže i nižší ročníky si mohou počíst. 

Knihy si studenti mohou vypůjčit po dohodě s vyučujícím AJ.

 

 

VYUČUJÍCÍ AJ

JMÉNO KDE SÍDLÍ

Mgr. Jana Malátová

Mgr. Dita Neničková

Mgr. Katarína Nováková

Mgr. Markéta Matoušková

4.patro, kabinet AJ

(„v rohu“)

Mgr. Eva Dvořáková

Mgr. Dana Michalová Rotterová

Mgr. Helena Sisrová

Mgr. Monika Reslerová

4.patro, kabinet AJ
Mgr. Hana Pešková 4.patro, chemie