CHEMIE

 

 

Karel Amerling:

Nižádný žák bez lučby do života nevstupuj.

 

Marie Curie-Sklodowska:

Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku. Vidí ve světě krásu.

 

Albert Einstein:

Na chemii je nejtěžší to, že je těžká i pro chemiky.

Vítejte! Učebnu i kabinet chemie najdete ve 4.patře.

 

Mgr. EvaDuhodusíková

kab.Ch 4.p.

eduhodusikova@email.cz

221779428

 II.AB,III.AB,V.B,VI.B,VII.B,

8., 9.B

Mgr.Vlasta Kotýnková

sborovna 1.p.

vlasta.kotynkova@truhla.cz

221779425

 V.A,VI.A,VII.A

 

Mgr.Andrea Říčařová

kab.Bi 2.p.

andrearicarova@truhla.cz

221779437

9.A
Mgr.VeronikaŠmejkalová

kab.Ze 1.p.

veronika.smejkalova@truhla.cz

221779425

IV.A.B, VIII.AB