HUDEBNÍ VÝCHOVA

 

V hudební výchově žáci rozvíjejí a prohlubují své schopnosti a dovednosti v základních činnostech:
  • vokální
  • instrumentální
  • poslechové
  • hudebně pohybové

Hudební výchova je vyučována ve všech čtyřech ročnících nižšího stupně osmiletého gymnázia 1 hodinu týdně.

Výuka probíhá ve specializované učebně hudební výchovy a je dle možností doplněna i návštěvou koncertů.

Učitelé se snaží vést žáky k porozumnění hudby a k jejímu aktivnímu vnímání.
Žáci by měli být po absolvování výuky obohaceni o rozšíření hlasového rozsahu, správné návyky při zpěvu,dovednosti hrát na jednoduchý doprovodný nástroj i o určité znalosti z hudební nauky i literatury.

Aktualizováno dne 7.06.07, autoři: K.Bláhová(GIV.B), H.Hrychová(GIV.B), Ž.Adamová (GIV.B).