INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

je velmi důležitý předmět dnešní doby. Takřka v každém oboru se počítače využívají ke zjednodušení práce člověka. Právě ve škole se snažíme přiblížit a vysvětlit žákům aplikace se kterými se v budoucnu mohou setkat. Seznamujeme je se strukturou počítače, počítačové sítě, tvorbou stránek HTML a využíváním přídavných zařízení.

Ve volitelné informatice seznamujeme žáky s různým free SW a formou odpovídající jejich věku i s programováním (jeho strukturou a možnostmi) vytvářením animací pomocí SW SCRATCH apod. Ukázka č.1, č.2, č.3.

 

Seznam učiva pro jednotlivé ročníky najdete v sekci O předmětu. Práce pro 6.tř. ZŠ naleznete v sekci Ke stažení.

 

Studentům, kteří se chtějí vážně zabývat prací s počítačem, doporučujeme tuto odbornou literaturu:

Na programování v C# — VISUAL C# .NET krok za krokem

Další doporučená literatura vás seznámí s prostředím MS Office, správou sítí apod.

 

Pro zájemce doporučujeme se zapojit do Korespondenčního semináře v programování – http://ksp.mff.cuni.cz/ (organizuje MF fakulta UK).

Maturitní otázky z informatiky 2017