Malá maturita

 

Malou maturitu je možno složit v sextě. Jedná se o alternativu k ročníkové práci (tj. žáci v sextě buďto skládají malou maturitu, nebo píší – jako každý rok – ročníkovou práci). Cílem malé maturity je poskytnout našim žákům možnost vyzkoušet si maturitní zkoušku „nanečisto“ (samozřejmě v menším rozsahu, ale se všemi jejími náležitostmi) a lépe se pak na ní připravit.

Malou maturitu skládají zájemci ze tří předmětů. Jedním z nich může být i německý jazyk.

Malá maturita z německého jazyka má 3 části:

    •  rozhovor k danému tématu
    •  rozhovor o krátkém textu (téma odpovídá vytažené otázce)
    •  rozhovor o obrázku (základní situace)

 

Při přípravě mají žáci u malé maturity (stejně jako pak u maturity) k dispozici dvojjazyčný česko-německý a německo-český slovník, vytažené téma i s podbody a příslušný text, příp. obrázek.

Při zkoušce se hodnotí plynulost projevu, pohotovost ve vyjadřování, výslovnost a gramatická správnost.

Témata malých maturit 


1) Meine Familie
2) Wohnen
3) Meine Freizeit, Hobbys
4) Ferien und Reisen

5) Essen und Trinken
6) Einkaufen, Kleidung, Mode
7) Gesundheit und Krankheiten
8) Schule, Berufe, Zukunftspläne
9) Kultur und Kunst
10) Die Tschechische Republik
11) Prag
12) Berlin
Kompletní rozpis maturitních témat včetně podbodů najdete ZDE.