Matematika

je jeden z nejdůležitějších předmětů, protože rozvíjí logické myšlení, dovednost v rýsování, schopnost stručně a přehledně zapsat postup práce, zpřesňuje Vaše vyjadřování. (Dialog o podstatě matematiky)


Na těchto stránkách se mohou žáci i rodiče seznámit s výsledky matematických soutěží MO, Klokan, Pythagoriáda, s učebnicemi a učivem, které se probírá ve škole.

Můžete se přihlásit do zajímavých soutěží, např. na MathRace ( http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php) apod.

Naleznete zde i odkazy na další zajímavé stránky.

      VYUČUJÍCÍ MATEMATIKY:

Mgr. Barbora Divišová                 Mgr. Eva Doležalová 

Mgr. Eva Duhodusíková                  Mgr. Vlasta Kotýnková 

       Mgr. Jana Racková                  Mgr. Markéta Ulrychová

                 Mgr. Jaroslav Šup                    Mgr. Marie Horáková-Trtková

Mgr. Daniel Tereba