Školní maturita

Všichni studenti musí maturovat ze čtyř předmětů – ze dvou v rámci státní maturity

(z českého jazyka a cizího jazyka, nebo matematiky) a ze dvou v profilové části.
Předměty v profilové (školní) části maturity se nesmí shodovat  s předměty v státní části maturitní zkoušky (tj. nelze skládat maturitní zkoušku z anglického jazyka ve školní části, pokud si jej již žák vybral v části státní).  
Rozpis maturitní zkoušky 15. – 18. června 2020
 
OKTÁVA A       +      OKTÁVA B