Německá olympiáda

Každým rokem se koná soutěž v německém jazyce, která je pořádána DDM Praha 2. Žáci si zde poměřují své znalosti v konkurenci s ostatními žáky z jiných škol.

Náplní soutěže je vyprávění a konverzace na běžná témata, řešení komunikačních situací, konverzace na základě fotografie či obrázku, u vyšších ročníků zároveň i poslech s porozuměním.

Žáci jsou rozděleni do tří základních kategorií podle věkových skupin.

 

Kategorie:

  kategorie I. A

 žáci 6. a 7. třídy základní školy a primy a sekundy gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním a obvodním kole

 kategorie II. A

 žáci 8. a 9. třídy základní školy;

 soutěž probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole

 kategorie II. B 

 žáci tercie a kvarty gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole

 kategorie III. A

 kvinty, sexty a septimy gymnázia;

 soutěž probíhá ve školním, obvodním, krajském a ústředním kole

Na naší škole probíhá nejprve školní kolo olympiády. Přihlášku najdete zde.

Do obvodního kola (obvod Praha 1) postupují tři nejlepší v každé kategorii. Vítěz v obvodním kole postupuje dále do kola krajského, kde je vybrán nejlepší žák, který reprezentuje Prahu v kole celostátním (ústředním).

 

Termíny školního kola na Truhle ve školním roce 2013/14:

Školní kolo se letos uskuteční ve čtvrtek 16.1. v učebně 306 (6-8 vyučovací hodinu).

 

Obvodní kola proběhnou ZŠ Kladská mezi 20. 1. 2014 a 14. 2. 2014. (přesné datum bude upřesněno)

 

Školní kolo na Truhle se skládá ze dvou částí:

 1) poslech s porozuměním (jen kategorie II a III)

  2) konverzace se členy soutěžní poroty:

     a) úvodní krátký rozhovor (představení, zodpovězení dotazů)

     b) řešení jazykové situace (příprava 5-10 min.)

     c) rozhovor na základě obrázku (bez přípravy)

V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

 

 

Výsledky školního kola ze dne 21.1.2010

Na předních místech se umístili a do obvodního kola postoupili:

Kategorie I: Barbora Bárová (II.AG)

                 Pavel Chuchvalec (I.AG)

Kategorie II: Karolína Bukovská (IV.AG)

                  David Sládek (IV.AG)

Kategorie III: Alice Meisnarová (V.BG)

                   Tomáš Stejskal (VI.BG)

 

Další informace i ukázky úkolů pro ústřední kolo z předcházejících ročníků naleznete na www.nidm.cz/talentcentrum