NĚMECKÝ JAZYK

 

Vítejte na stránkách němčiny na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského

 

Němčina se na našem gymnáziu vyučuje už od prvního ročníku jako druhý cizí jazyk společně s francouzštinou. Žáci si mohou vybrat, který z těchto cizích jazyků (po první povinné angličtině) se chtějí učit, a třída je pak podle toho rozdělena přibližně na poloviny: na německou a francouzskou skupinu.


Hodinová dotace

Němčina se u nás vyučuje v primě a v sekundě 2 hodiny týdně a od tercie do oktávy vždy tři hodiny týdně. Každým rokem jsou žákům nabízeny kroužky konverzace v německém jazyce. V oktávě je možnost se přihlásit na volitelný předmět Seminář němčiny (1×2 hodiny týdně).

Seminář němčiny

Pro zájemce především z řad maturantů nabízíme v oktávě seminář němčiny, zaměřený na literaturu, reálie a další témata všedního života v německy mluvících zemích (vhodné především jako příprava k maturitě).

 

Kroužky a projekty

Každým rokem jsou studentům nabízeny kroužky konverzace v německém jazyce.

V brzké době bychom rádi realizovali projekt „Deutsches Kino„. Pravidelně bychom chtěli prezentovat nové i starší filmy z německy mluvících oblastí Evropy. Po shlédnutí filmu by vždy následovala společná diskuse.

 

Exkurze

Do výuky se snažíme (podle zájmu a možností) zařadit celou řadu jedno- i vícedenních exkurzí.

Již tradičními se staly jednodenní předvánoční exkurze do německých či rakouských měst (Vídeň, Norimberk, Drážďany atd.) spojené s návštěvou vánočních trhů. Takto jsme v posledních letech navštívili Drážďany (2009), Vídeň (2010) a  Norimberk (2011)  a Pasov (2012).

 

Externí spolupráce

Sekce německého jazyka spolupracuje pravidelně s Katedrou germanistiky Pedagogické fakulty v rámci oborových praxí studentů (hospitace i samostatné výstupy pod dohledem našich učitelů). Na kratší praktika přijímáme i studenty univerzit z německy mluvících zemí, kteří jsou v Praze v rámci programu Socrates/Erasmus.

Podařilo se nám také navázat kontakty se školami v Německu, jejichž žáci si mohou dopisovat s našimi žáky. Zároveň začínáme s realizací výměnných pobytů do Německa, výhledově bychom rádi, aby se tato spolupráce stala na naší škole tradicí.

 

 

Staré stránky (2006): www.truhla-nemcina.wz.cz