CharakteristikaMaturitaOdkazyLiteraturaDG na webuKe stažení

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

 

 

  Výuka

    DG se vyučuje jako volitelný předmět dvě hodiny týdně v kvintě a sextě, v septimě a oktávě  si v případě zájmu lze ještě prohloubit a rozšířit vědomosti v „Semináři z DG“, který probíhá ve dvouhodinovém celku jednou týdně.


  Učební plány

 • Učební plán volitelné DG V.+VI.        Učební plán Semináře z DG VII.+VIII. 

                                                                                                                     (Podmínkou je absolvování předchozí DG V.-VI.)


Procvičovací test - Hlavní přímky roviny

Klasifikační test - Hlavní přímky roviny

  Učivo

    Na našem výukovém webu www.deskriptiva.unas.cz deskriptiva.unas.cz  najdete animované výklady učiva, interaktivní procvičovací testy z Mongeova promítání, SW ke stažení aj.

  Obsah:

Planimetrie   Stereometrie    Osová afinita a kolineace     • Kuželosečky   

Kótované promítání     Mongeovo promítání a testy     Axonometrie     

Kosoúhlé promítání      • Osvětlení        Středové promítání 

Lineární perspektiva     Technické kreslení       Literatura       Free SW