O předmětuCharakteristikaMaturitaOdkazyLiteraturaDG na webuKe stažení

Odkazy na webové stránky

Doporučujeme vám navštívit tyto stránky:

 

http://planimetrie.kvalitne.cz/ – planimetrie od 6.tř.ZŠ po gymnaziální učivo

 

Planimetrie – http://www.eucitel.cz/software/?id=7

 

Stereometrie  – http://www.eucitel.cz/software/?id=6

 Funkce – výklad a on-line testy:  http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/jaroslav_richter/

  Základy matematiky i vyšší matematika  – velmi pěkně zpracovaný výklad, řešené příklady

 

logo

Cvičení z učiva středních škol – matematika a fyzika

 

Přijímací zkoušky on-line k vyzkoušení (mojeskola.cz)
Korespondenční seminář z matematiky (PIKOMAT) pro žáky 6.-9.ZŠ a I.-IV.G
Studentský středoškolský časopis pro M-F-Inform. a korespondenční seminář
Dopplerova střela – soutěž pětičlených družstev (v listopadu)  

GeoGebra – dynamický program (zdarma), slučuje rýsování, tvorbu grafů, geometrii, algebru a diferenciální počet

 

Hrátky s logikou – hry a hlavolamy

 

Šachy – on-line partie i ukázkové partie velmistrů

 

Diplomové práce
Klínové plochy – diplomová práce, Jana Vecková (2003, 1. místo v celostátním kole SVOČ jako nediplomová práce v roce 2002)

Posloupnosti a řady – diplomová práce, Lucie Šibravová (2003, 2. místo v celostátním kole SVOČ)

Využití software dynamické geometrie Cabri ve výuce geometrie na střední škole – diplomová práce, Zoran Bonuš (2003)

Diferenciální počet na střední škole s využitím internetu – diplomová práce, Miroslav Pihera (2004)

Program pro výuku funkcí ve středoškolské matematice – diplomová práce, Daniel Míča (2005, čestné uznání v celostátním kole SVOČ)

Goniometrie a trigonometrie – diplomová práce, Marie Motyčková (2006)

Komplexní čísla – diplomová práce, Lenka Šilarová (2006, 1. místo v celostátním kole SVOČ)

Programy podporující výuku matematiky – diplomová práce, Dana Machová (2007)

Výuka kombinatoriky na střední škole s využitím webových stránek – diplomová práce, Jana Farská (2007)

Webové stránky pro výuku geometrických zobrazení na střední škole – diplomová práce, Kateřina Dobiášová (2007)

Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole – diplomová práce, Jaroslav Richter (2007, čestné uznání v celostátním kole SVOČ)

Geometrie v architektuře Santiniho-Aichla – diplomová práce, Růžena Štíchová (2008, 2. místo v celostátním kole SVOČ)

Webové stránky určené pro výuku logiky na střední škole – diplomová práce, Luboš Moravec (2008, 1. místo v celostátním kole SVOČ)

Taylorovy řady elementárních funkcí – diplomová práce, Václav Ibl (2009)