PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020

od 13. ledna do 31. března 2020

DO KURZU SE LZE PŘIHLÁSIT AŽ OD 15. LISTOPADU

1. termín kurzu:

pondělí (13.1. – 30. 3. 2020)
 
matematika 15.00 – 16.00 hod

český jazyk  16.00 – 17.00 hod

2. termín kurzu:

úterý (14. 1. – 31.3. 2020)

matematika  15.00 – 16.00 hod   

český jazyk   16.00 – 17.00 hod

V období pololetního vysvědčení 31. 1. 2020 a  jarních prázdnin v Praze (tzn. ve dnech 17. 2., 18. 2., 24. 2. a  25. 2. 2020) se kurzy nekonají.

Kurzy se budou konat v budově 1. stupně ZŠ v Klimentské ul. č. 38, v učebnách v 1. patře.

Cena jednotlivého kurzu za jeden předmět je 1500, Kč (pouze český jazyk, nebo pouze matematika),  za dva předměty 3000,- Kč (český jazyk i matematika). Kurz vždy obsahuje deset lekcí jednotlivých předmětů.

Platba za kurzy

po zaslání přihlášky bude přihlášenému dítěti přidělen e-mailem variabilní symbol a číslo účtu. 

Úhrada kurzu bude splatná nejpozději do 20. prosince 2019.

Do kurzu je možné se přihlásit od 15. 11. 2019.

Formulář bude ke stažení na webových stránkách nebo k dispozici v sekretariátu školy.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVNÉ KURZY      

Přihlášky zasílejte na email: personalni@truhla.cz

Bližší informace můžete získat na sekretariátu školy – personalni@truhla.cz, nebo na internetových stránkách školy.