ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Formulář přihlášky ke stažení zde nebo na stránkách MŠMT.

  • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíruPokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
  • Přihlášku odevzdejte nejpozději do 1. března 2021
  • Doporučení ŠPP k úpravě podmínek přijímacích zkoušek je třeba doručit zároveň s přihláškou.
  • Přihlášku ke studiu doporučujeme zaslat přihlášku datovou schránkou (tjrz8it) nebo poštou, případně podat osobně  v sekretariátu školy během úředních hodin
    • pondělí – pátek ………………………………….
    • v době jarních prázdnin od ……………………………………………………….
  • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.

1. termín: ………………………………(náhradní termín …………………………….) 2021

2. termín: ……………………………… (náhradní termín ……………………………) 2021

Náhradní termín bude uznán pouze při závažných důvodech (doklad od lékaře doručený do 3 dnů je nutný)

Testy vyhodnocuje CERMAT, v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M.

Podrobnější informace:viz  CERMAT

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-20201