ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat v kanceláři školy v úředních hodinách.

pondělí  7.30– 11.00, 13.30–15.00

úterý     7.30– 11.00, 13.30–15.00

středa   7.30– 11.00, 13.30–15.00

čtvrtek  7.30– 11.00, 13.30–15.00

pátek     7.30–12.00

Termín pro podání zápisového lístku je do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

Odvolání proti rozhodnutí je možno zaslat poštou a ve výjimečných případech podat rovněž v kanceláři školy v úředních hodinách, termín pro podání je do 3 pracovních dnů od doručení nebo převzetí rozhodnutí.

Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby byli tak laskaví a informovali nás elektronicky na personalni@truhla.cz. Tímto uvolníte místo dalším uchazečům. Předem děkujeme za vaši vstřícnost a ochotu.

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

Uchazeč má podle § 36 odst. 3 správního řádu právo nahlížet do spisu. Tím je zaručeno jeho právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Chcete-li využít této možnosti, kontaktujte sekretariát školy na telefon 224 816 816 nebo mailu personalni@truhla.cz a domluvte si přesný termín nahlížení. Budeme se na Vás těšit.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA SŠ

Prosíme zájemce o studium na našem gymnáziu, aby přihlášky ke studiu, pokud je to trochu možné, posílali prostřednictví datové schránky (tjrz8it)  nebo poštou.
Osobního předání prosím využívejte jen v krajních případech, a to v podatelně (vrátnice školy) od pondělí do čtvrtka v 8.00 až v 10.00 a v 13,00 až 15,00.
Případné dotazy rádi vyřídíme na tel čísle 224 816 816 nebo mailu reditelka@truhla.cz
 

Formulář přihlášky ke stažení zde nebo na stránkách MŠMT.

  • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíruPokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
  • Přihlášku odevzdejte nejpozději do 1. března 2021
  • Doporučení ŠPP k úpravě podmínek přijímacích zkoušek je třeba doručit zároveň s přihláškou.
  • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. 

Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.

1. termín: středa 14. dubna 2021 

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 

Náhradní termín bude uznán pouze při závažných důvodech (doklad od lékaře doručený do 3 dnů je nutný)

Testy vyhodnocuje CERMAT, v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M.

Podrobnější informace: viz  CERMAT

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-20201