ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Formulář přihlášky ke stažení na stránkách MŠMT.

V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.

Přihlášku odevzdejte nejpozději do 1. března 2020

Doporučení ŠPZ k úpravě podmínek přijímacích zkoušek je třeba doručit zároveň s přihláškou.

Přihlášku ke studiu je možné podat osobně v kanceláři školy během úředních hodin od 8.00 do 14.00 hod.

Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.

1. termín: 16. dubna  (náhradní termín …… 5.) 2020

2. termín: 17. dubna (náhradní termín ……. 5.) 2020

Náhradní termín bude uznán pouze při závažných důvodech (doklad od lékaře doručený do 3 dnů je nutný)

Testy vyhodnocuje CERMAT, v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M.

Podrobnější informace:viz  CERMAT

TERMÍN ZKOUŠEK NANEČISTO: 

……. března 2020 v 15,00 (cca 2 hod.)

Přihlášení ke zkouškám nanečisto a platba za ně proběhne na místě v den zkoušek, cena – 200 Kč. 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020