Přijímací zkoušky na naše gymnázium se konají v úterý 9. června 2020.

Ke zkoušce se dostaví uchazeči, kteří mají naše gymnázium na přihlášce uvedené na prvním místě. Pozvánka k přijímacímu řízení a další potřebné dokumenty byly již odeslány.
Přijímací zkoušky se konají od 8,30, v budově Truhlářská 22, Praha 1. Prosíme všechny, aby se dostavili do školní budovy od 7,45 do 8,15. Uchazeči budou mít při vstupu do školy ústa i nos zakryté rouškou. S sebou si vezmou druhou rouškuigelitovém sáčku. Po vstupu do budovy proběhne dezinfekce rukou. Mezi jednotlivými předměty zůstávají uchazeči v budově, neopouštějí ji. Doporučujeme vzít si s sebou svačinu a pití. Rodiče nesmí vstupovat do školní budovy.
Uchazeči, kteří mají naši školu uvedenu na druhém místě, konají přijímací zkoušku na gymnázium, které uvedli na místě prvním. Těmto uchazečům byl odeslán dokument o přidělení registračního čísla a kritéria hodnocení PZ.
Vše přejeme hodně zdaru a pevné nervy.
  

Ti,  kteří mají naši školu na přihlášce uvedenu na prvním místě a konáte u nás 9.6. přijímací zkoušky, musí s sebou   9. 6. 2020 mít vyplněné čestné prohlášení.
Tento dokument (máte ke stažení níže) musí být nejen řádně vyplněn, ale i podepsán zákonným zástupcem v den konání PZ. Čestné prohlášení bude vybíráno při vstupu do budovy.Bez tohoto dokumentu nemůže uchazeč 9.6. 2020 přijímací zkoušky skládat.
PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy