Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky na 11. března 2020.

Nezapomeňte si s sebou vzít psací a rýsovací potřeby.