První víkend v listopadu reprezentovali naši školu 4 žáci septimy A na Regionální výběrové konferenci EPM v Táboře. Mottem letošní konference bylo “Emphasising individuality in a globalised world”. Naši delegáti se rozdělili do pracovních skupin (výborů), přičemž v každé z nich diskutovali nad přiděleným aktuálním tématem. Následně na dané téma vytvořili tzv. rezoluci – nástin možného řešení problému. Vyvrcholením celého zasedání pak tradičně bylo valné shromáždění (General Assembly).

Během akce také proběhl bohatý doprovodný program, a to jak pro studenty, tak i učitele, kteří je doprovázeli. Součástí programu byla i panelová debata na téma ekologické krize a jejích dopadů, jíž se zúčastnila mimo jiné Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

RVK má soutěžní charakter – nejúspěšnější delegáti dále postoupí na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat v březnu 2020 v Kroměříži. Jejich možnosti zapojit se v EPM však národní výběrovou konferencí nekončí. Ti nejúspěšnější delegáti každoročně reprezentují Českou republiku v zahraničí na mezinárodních zasedáních Evropského parlamentu mládeže.

Dita Neničková