Ročníkové práce studentů

Téma si vyberte:

a) z nabídky,

b) po prodiskutování s vyučujícím si zvolte své vlastní téma

Vyučující Eva Duhodusíková
 Témata „klasických“ ročníkových prací:
1. Potravinářská aditiva aneb chemické látky v potravinách – „Éčka“
2. Chemie a barva aneb co mají společného pampeliška, žloutek a kanárek
3. Drahé kameny na Svatováclavské koruně
4. Ozonová vrstva, ozonová díra
5. Radioaktivita aneb energie z jádra
6. Kvašení jako chemická reakce a její využití
7. Struktura látek aneb proč je hedvábí pružné, zatímco se vlna vytahuje
8. Kosmetická chemie aneb dějiny líčení
9. Papyrem to začalo, papírem skončilo
10.Proč je chleba nebo sýr děravý
11.Jak se naučit chemické písmo zábavnou formou
12.Minerální prameny u nás
13.Co znamená, že je káva nebo polévka instantní
14.Přírodní látky jako složky naší potravy
Práce založená na praktické činnosti:
Laboratorní důkaz přírodních látek
Téma pro skupinu:
Navrhněte hru, pomůcku, prezentaci ….vybraného učiva, vyzkoušejte v praxi
Téma pro jednotlivce, skupinu netradičně:
Tato témata volí ten, komu nestačí jen práce s literaturou, vyhledávači, ale ten, kdo rád zkoumá, pozoruje, fotografuje, cestuje a uvědomuje si souvislost chemie s dalšími vyučovacími předměty….
Chemie versus civilizace
1. …moje voda živá, čistá a ….
(např. reportáž z návštěvy Vodárenského muzea, znečišťování vodních toků – fotodokumentace, znečišťovatelé vodních toků v našem městě, závislost života ve vodě na její kvalitě ( s Př)
2. Eutrofizace
(např. hnojiva na našem trhu, dlouhodobý pokus s hnojenou a nehnojenou rostlinou – srovnání)
3. Biodegradabilní látky
(např. používání detergentů v domácnostech, nabídka na trhu, návštěva odpadních vod)
4. Problematika transportu ropných látek
(např. transport po moři a po souši – ropné havárie a jejich likvidace, sledování ropných havárií v tisku)
5. Nebezpečí jménem E124
(např. výrobky s tímto „éčkem“, jsou upravené potraviny nebezpečné pro člověka?)
6. Koroze
(např. ovlivnění koroze stavem životního prostředí, dlouhodobý pokus – koroze železa v různých podmínkách)
7. Biologicky neodbouratelné látky
(např. přehled a použití plastů, recyklace, výzkum – kolik jedna rodina vyprodukuje odpadu za 1 týden, kontejnery na tříděný odpad)
8. Automobilismus
(např. složení paliv, katalyzátory, doprava v Praze a stav životního prostředí, měřící emisní stanice a dlouhodobé sledování ŽP)
9. Tepelné elektrárny
(např. jejich vliv na ŽP, odsiřování, exkurze do elektrárny, využití odpadních látek při odsiřování – sádrokarton) 
Projekty
 
Voda – životodárná kapalina  II., V.
Ropa – černé zlato IV.
Plasty – začalo to kulečníkovými koulemi  IV.
Chemie a barva (nutná spolupráce s VV)  IV.,VII