Školní poradenské pracoviště

Mgr. Radka Holečková

výchovný poradce

Budova Truhlářská 22, 2. patro

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické dohodě

Kontakt: radkaholeckova@truhla.cz, 606 098 443

PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D.

Školní psycholog

Budova Klimentská 38, 2. patro

Konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě

Kontakt: poradenstvi.psychologie@gmail.com, 773 009 720

Mgr. Lenka Redlichová

školní psycholog

Budova Klimentská 38, 2. patro

Konzultační hodiny: pracovní dny 8.00 – 13.00. Jiný termín po individuální domluvě.

Kontakt: schorova.psych@seznam.cz, 608 011 335

Mgr. Nikol Gruberová
školní speciální pedagog pro 1. stupeň

Budova Klimentská 38, 2. patro

Konzultační hodiny: pracovní dny  08.00 –  14.00, dle individuální domluvy

Kontakt: nikol.gruberova@truhla.cz, 721 057 030

Mgr. Lucie Imlaufová

školní speciální pedagog pro 2. stupeň a gymnázium

Budova Truhlářská 22, 2. patro

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Kontakt: lu.imf@seznam.cz, 776 710 064

Mgr. Ladislava Manasová

školní metodik prevence

budova Truhlářská

kontakt: manasova2@seznam.cz, 776 133 570

Podrobnější informace o školském poradenském pracovišti

Školské poradenské zařízení

Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4

Francouzská 56, Praha 10, www.pppppraha.cz

PhDr. Alžběta Michalová – pro základní školu

Mgr. Eva Krausová – pro gymnázium

Kontakt: 224 228 403, 224 914 192