Školská rada

Podle § 167, odst.1, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla při Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, zřízena školská rada.

 

 

Členové

Zástupci zřizovatele:  Martin Pelc, Martin Motl
Zástupci školy: Mgr. Martina Hiblbauerová a Mgr. Martin Mudra
Zástupci rodičů a zletilých studentů: JUDr. Světlana Semerádová Zvolánková, David Sebíň