MŠMT vydalo soubor pokynů pro školy k zahájení výuky pro 9. ročníky od 11.května a studijní skupiny na 1. stupni od 25.května

Seznámit se s nimi můžete na stránkách MŠMT