Žákům nižšího stupně gymnázia (1. – 4. ročník) poskytuje učebnice škola.

Žáci prim dostávají učebnice na začátku školního roku.

Žáci vyššího stupně (5. – 8. ročník) si učebnice na základě  § 27  Školského zákona z r. 2004 pořizují sami.

Přehled učebnic pro gymnázium