Učitelé

 

Ve školním roce 2013/14 vyučujeme na naší škole němčinu v tomto složení:

 

Jméno Třídy Umístění E-Mail
Mgr. Martina Hiblbauerová

II.A, II.B, IV.A, IV.B, VI.A, VII.A

6.A, 8.B, 9.A+B

kabinet jazyků, 4. patro
Mgr. Olga Kaňková

II.A, III.B, VI.B, VII.B, VIII.B

7.A, 8.A

kabinet ČJ, 3. patro  olga.kankova@truhla.cz
Mgr. Jaroslav Šup

I.A, I.B, VI.A, VI.B, VII.A, SeNJ

6.AB, 7.A

sborovna, 1. patro  jaroslav.sup@post.cz

 

 

Předsedkyní předmětové komise je Mgr. Olga Kaňková.

Správcem těchto webových stránek německého jazyka je Mgr. Jaroslav Šup.

Jednotliví učitelé ve svých konzultacích po domluvě nabízí:

– informace o maturitní zkoušce, malé maturitě, olympiádě a dalších jazykových zkouškách
– informace o možnostech studovat na střední škole v německy mluvících zemích
– informace a konzultace při přípravě na vysoké školy
– informace a konzultace při přípravě ročníkových prací
– informace o mezinárodních jazykových zkouškách (na Goethe Institutu…) a konzultace při přípravě
– informace pro rodiče