Ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 9.00 hod se koná vánoční turnaj v odbíjené

 

  1. kategorie – G V. – VIII., event., IX. tř. ZŠ, G IV.
  2. smíšená družstva – minimálně dvě dívky na hřišti
  3. ze třídy se může zúčastnit pouze jedno družstvo
  4. zváni jsou také bývalí absolventi – nemusí být z jedné bývalé třídy ani z jednoho roku
  5. hrací systém bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev

 

Přihlášky přijímají J. Hujerová, J. Vlach do 9. 12. 2019 (pouze písemně se jménem kapitána nebo „trenéra“).

Absolventi při přihlášení zaplatí zálohu 500,- Kč. Tato jim bude při dodržení účasti a podmínek turnaje vrácena.

 

 

Těšíme se na Vaši účast a na dobré sportovní výkony – Hujerová, Vlach, Týč