VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Softwarová a hardwarová podpora školy

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU PRO GYMNÁZIUM