V  celostátním kole výtvarné soutěže komiksů na téma Nás svět, naše svoboda, naše odpovědnost získaly studentky 
ANEŽKA HOLKOVÁ, JOLANA KAMPFOVÁ a ANNA HUSOVÁ z kvarty B.
1. a 2. místo 
Vítězkám blahopřejeme! 
Mnoho dalších komiksů našich žáků z Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského a ZŠ J. Gutha-Jarkovského jsou vystaveny do 17.11. v Jindřišské věži a poté ještě měsíc v galerii Langhans, Centrum Člověka v tísni ve Vodičkově ulici.
Celkem se dostalo do užšího celostátního kola kolem 30 komiksů ze 178, na výstavu pak kurátoři vybrali 18.
Máme velkou radost.