Základní informace

Identifikační údaje

Název školy Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
Adresa školy Truhlářská 22, Praha 1, 110 00
E-mail info@truhla.cz , j.kendikova@email.cz
60 446 218
IZO 060 446 218
Identifikátor školy 600 004 546
Kód oboru 79-41-K/81
Typ organizace právnická osoba, příspěvková organizace
Zřizovatel Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Kontakty

Sekretariát 224 816 816, 221 779 421, 602 162 674
Ředitelna 224 811 811 (fax), 221 779 420
Školní jídelna 222 318 721, 777 303 423

Vedoucí pracovníci

Ředitel PhDr. Jitka Kendíková
Zástupci ředitele Mgr. Jana Hujerová
Mgr. Josef Vlach
Výchovní poradci
Profesní poradenství Mgr. Radka Holečková
Výchovná problematika Mgr. Radka Holečková