1. C

Vítáme vás na stránkách třídy 1.C

(2019 / 2020)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Třídní učitelka: Mgr. Bc. Jana Hrbková

Paní vychovatelka: Jana Hatáková

….Dobrý den

Od 11.3.je škola uzavřena do odvolání .

Rodiče si mohou zažádat o ošetřovačku .

Učivo budu posílat:

slabikář str.86,87 cvičení s pusinkou na str.87  obloučkujte, vytleskávejte. cvičení barevná pastelka  spojujte. psací věty opište do sešitu Češtinka. cvičení šedá pastelka  – číst , vybarvit , podtrhnout, str.88 číst , vybarvit  podtrhnout .cvičení červený otazník – přepsat a podtrhnout do sešitu Češtinka CVIČENÍ ŠEDÁ  PASTELKA  –  ZAKROUŽKUJTE.

Opakování str. 85 – číst

..Matematika……………………………………………………………………………………………………………………………….str  – 31,32.33.34.

.početník – numerace do 10 – do str.23

Písanka – str. 11 a 12

Prvouka – do str. 45

dne 14.3………………

úkoly v týdnu od 23.3. – do 27.3.

Slabikář – str.90 – 91

Písanka – str.13 – 14

Matematika – 38 – 39

Početník – 25 -26

Prvouka – 46-47

dne 23.3.

………………………………………………………………………………………………………….

Domácí úkoly – napsáno 30.3. – úkoly  na časové období do 3. dubna.

Žáci pracují individuálním tempem. Splněné úkoly zasílají přes mailovou korespondenci.Dostanou zpětnou vazbu. Pravidelné konzultace přes SKYPE – přezkoušení,probírání nového učiva,kontakt se spolužáky přes video konferenci – společné vyučování, zadávání úkolů,neustálá možnost spojení s pedagogem i mezi žáky.

Slabikář – 92 – 94 –

Písanka – 15 – 16  – písmeno CH

Matematika – 40 -42

Početník – 27 – 30

Prvouka -48 – 50

Opisy do sešitu Češtinka – str. 93 Slabikář   – opiš ze stránky psací písmo – cvičení barevná pastelka,cvičení červený otazník – jen psací řádky – druhý,čtvrtý a šestý řádek.

……………………………………………………………………………………………úkoly  – v týdnu – od 6.4. – 9.4.

zasílejte přes google classroom

Český jazyk -99 -100

písanka -17 -18

Matematika -46,47,48

Prvouka – 51,52,53…………………………….

………………………………………….

Úkoly  od 14.4. – 24.4.

Český jazyk — str.101,102,103

PÍSANKA -19,20,21,

Matematika -49 – 56.. žáci postupují svým tempem.

Učivo bude s žáky probráno ve výuce na SKYPU.

………………………………………………………………………………….

..úkoly od 27.4. – 7.5……………………………………………………………………………………

český jazyk – str.104,105,106

písanka – 22,23

matematika – díl 3 – 1,2,3,

prvouka – 58,59,60

……………………………………………………………………………………………………..

..úkoly – videokonference – v období od 11.5 – 20.5.

český jazyk -str.107,108,109,110 – učební látka bude probrána přes videokonferenci.

český jazyk – písanka -24,25,26,27, – učební látka bude probrána přes videokonferenci

matematika – str.4,5,6 – učební látka bude probrána přes videokonferenci

prvouka -61,62,65,6+6 – učební látka bude probrána přes videokonferenci…………………………………………………………………………………………….

úkoly od 25.5. – 29.5.

………………………………

český jazyk  str. -111,112,113,114

písanka – str. 28,29

matematika -str. 7,8,9.

prvouka – str.67

…………………………………………………………………………

…úkoly od 1..6. – 5.6.

český jazyk str. 115,116,117.

písanka – str. 32,33,34,35.

matematika  str. 10,11,12.

početník – 30,31,32……………………………………………………..

OMPITI DI ITALIANO
Dal 16.03.2020 al 20.03.2020

Gruppo Francesca: Letture p.20-21, tutto esercizi pag. 51, metodo pp. 114- 115, Tutto esercizi pag. 53, letture pag. 22

Vi ricordiamo che le lezioni di Italiano sono arricchite di tanto materiale interattivo, canzoni e giochi che potete trovare accedendo alla piattaforma GoogleClassroom con il codice cw7mxem

Gruppo di Simona:
Stampato: GE-GI, GIA,GIO,GIU p.112-113
Metodo: CHE, CHI, p.116-117
Tutto esercizi: CHE, CHI, p.54
Letture: Il mago distratto p.14-15 leggi, svolgi gli esercizi e copia le parole con le doppie sul quaderno.
Dettato di 10 parole con CHE, CHI (vedi google classroom)

  • 23.3-27.3.2020: Poesia ´Primavera´ p.63, Stampato: CHE,CHI p.49, Metodo p.118-119: GHE, GHI.

codice cw7mxem.

INFO:                     

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU:

  • První školní den: pondělí 2.9. 2019.
  • Sraz: před školou: 7:55, společný odchod do třídy.
  • Vyučovací hodina: 8:00 – 8:45.

Třídní schůzka s rodiči: 8:50, předpokládaná doba trvání třídní schůzky: 1-1 a 1/2 h.,  děti budou v tuto dobu s paní vychovatelkou nebo si je druhý rodič (či prarodič) může odvést.

  • Žádné pomůcky v tento den nebudou potřeba.

Moc se na vás těším. Vaše paní učitelka.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ROZVRH HODIN:

1. 2. 3. 4.
PO Čj M TV Tv
ÚT Čj It Čj Hv
ST Čj It Čj M
ČT Čj M It Prv
Čj M Vv

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ORGANIZACE ROKU:

Podzimní prázdniny 28. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23.12. 2019 – 5.1. 2020
Pololetní prázdniny 31.1. 2020
Jarní prázdniny 17.2. – 23.2. 2020
Velikonoční prázdniny 9.4. – 13.4. 2020
Hlavní prázdniny 1.7.- 31.8. 2020

…Ve středu  6.11. probíhá ve třídě standardní vyučování .   ..

Zaří a říjen – Co už umíme .- Matematika – přirozená čísla do 5,psaní číslic,porovnávat čísla, číselné osy, slovní úlohy,sčítání a odčítání  v oboru do 5 , geometrické tvary, rozklady čísel.

Prvouka – témata  Domov,škola . Poznali  jsme  školní prostředí ,okolí školy, známe svoji adresu .

V současné  době se učíme o podzimu. Vyprávíme si o lese, o lesních zvířátkách , o počasí,  lisujeme listy.

Český jazyk – přečíst  všechny samohlásky, určit zda  jsou krátké ,  nebo dlouhé. Souhlásky M,L,P,S,T,. Pojmy písmeno,slabika,věta.Skládáme slabiky a slova. Zkoušíme první věty. Píšeme  perem. Začínáme psací písmo. 

………………………………………………………………………………………………………………………13.11 . se konají konzultace od 15 .30  do 17.30. – ……………………….