4. A

Vítáme vás na stránkách třídy 4.A

Třídní učitel: Mgr. Petra Šolcová

Asistentka pedagoga: Jana Joklová

 

Důležité informace

Od 27. 4. 2020 veškeré učivo najdete  pouze na Google classroom. Všichni jsou už přihlášeni.

Úkoly 20. – 25. 4. 2020

ČJ uč str. 83 – 84, ústně

PS str. 56

Matematika

Uč str. 23

PS str. 12, 13

Anglický jazyk

Uč str. 45

PS 63, 64, cv.2

Další úkoly a práce je zadávána přes Google classroom

Úkoly 14. – 17. 4. 2020

ČJ – Uč str.80, skloňování podst. jm. rodu mužského životného podle vzoru předseda a soudce

PS str. 55 celá

Žáby str. 50

Matematika

Uč str. 18 – 19 Jízdní řády

str. 20 Práce s diagramy, pročíst, prostudovat

PS str. 10, 11

Anglický jazyk

Uč. str. 44, přeložit píseň a dát si pozor na 3. os. j. č. v přítomném čase prostém má koncovku s

PS str. 63, 64,cv. 2

Ve čtvrtek 16. 4. budeme opět procvičovat na Go to meeting, čas a skupiny uřesním na Google classroom

Úkoly 6. – 8. 4. 2020

ČJ – Uč str. 79, pročíst a prostudovat ústně, skloňování podst. jm rodu muž. živ. podle vzoru STROJ

PS str. 54 celá

Žáby str. 48, 49

Matematika

Uč str. 16, 17 práce s tabulkami , pročíst

PS str. 9 celá

Početník str. 13 celaá

Anglický jazyk

Unit 7 – People at work

Uč str. 43, napsat navá slovíčka do slovníku a vyhledat český význam

Do středy 8. 4. si připravit do sešitu popis jednoho povolání pomocí jednoduchých vět, poté procvičíme při společné výuce přes Go to meeting

PS str. 60, cv. 1 uděláme společně při Go to meeting, samostatně vypracovat cv. 2

Ve středu 8. 4. se opět budeme učit přes Go to meeting od 9. hod. Skupinky Vám ještě upřesním během úterý. 

Úkoly 30. 3. – 3. 4. 2020

ČJ – Uč str. 78, skloňování podst. jm. rodu mužského životného podle vzoru MUŽ

PS str. 53 – celá

Žáby str.47, 48

Matematika

Uč str. 14 – Římské číslice

PS str. 8

Početník str. 12

AJ

Unit 7 – People at work

PS str. 59, 60

Od 30. 3. 2020 úkoly budou zadávány prostřednictvím Google classroom a procvičovat budeme přes Go To Meeting. Veškeré úkoly najdete i na stránkách třídy.

Úkoly  23. – 27. 3. 2020

ČJ ústně prostudovat učebnici str. 76 – 77, skloňování podst. jm. rodu muž. než. podle vzoru HRAD

PS str. 52

Žáby 45, 46

Matematika

Uč str. 11, postudovat záporná čísla, dva příklady ze cv. 2 poslat na email

Početník str. 10, 11

PS str. 7 celá

  1. A VL plán do 3. 4.

1) Máte čas na dokončení úkolů z minulého týdne. Nemusíte mi to posílat, ale budete to mít, prosím, všichni v sešitě.

2) Stále postrádám od některých referát na památku UNESCO!

3) Projekt Moje město/vesnice

Vymysli si vlastní město nebo vesnici.

Na papír A4 nakresli plán města, ve kterém bys chtěl/a žít.

Zamysli se nad tím, co bys dal/a do centra města (kostel?, bazén?, park?, posilovnu?, radnici? = PROČ? 🙂 a co by naopak bylo na okraji, v periferii. Budeš potřebovat obyčejnou tužku, rýsovací potřeby, pastelky.

Na 2. stranu napiš název města, počet obyvatel a vyjmenuj národnostní menšiny, které ve tvém městě žijí.

Vytvoř také legendu k mapovým značkám, které jsi použil/a. V učebnici Vlastivědy se podívej na s. 16-17 (opakování+inspirace).

Tvůj výtvor vyfoť a pošli na můj email, nebo odevzdej na Google Classroom.

Příští týden budeme dále pokračovat.

Anglický jazyk zopakovat si všechno učivo z lekce č. 6 Just for fun, sports and games

Časování slovesa to like v přítomném čase, otázy a krátké odpovědi

Dny v týdnu

Další procvičování k probírané látce s testy k oznámkování, pošlu jako v minulém týdnu na email. Opět mi vše prosím vyplňte a pošlete k hodnocení.

4.A Vlastivěda plán do 27. 3.

  • Opakování toho, co znáte o České republice

o   PS str. 27 – cv. 1, cv. 2 NE, str. 28 cv. 3 doplň názvy krajů k číslům a názvy krajských měst do mapky, cv. 4, str. 29 cv. 5, cv. 6 – vyznač barevně celé toky řek od pramene až po ústí, pojmenuj pouze řeky číslo 1,2,3,4,5,6,7,10,12,17

o   PS str. 30 a 31

Zadané materiály se pokuste vyplnit podle zadání a zkontrolovat s pomocí vašeho vlastivědného linkovaného sešitu.

Kdo může vytisknout, vyplní do papíru a nalepí do linkovaného sešitu.

Kdo vytisknout nemůže, vyplní úkoly do sešitu, mapky překreslovat nemusí.

  • Přikládám mapu, kterou míváme v učebnici. Tu si můžete vytisknout a slepit. Jinak můžete pracovat s jakoukoliv mapou, kterou máte k dispozici.

  • Tento týden nemusíte posílat ke kontrole žádné materiály.
  • Ti, co ještě neodevzdali referát o památce UNESCO, ať odevzdají, děkuji.
  • Mapu jste obdrželi v příloze v emailu

v rámci zjednodušení komunikace v co nejkratší době přejdeme na Google Classroom.

Úkoly 20. – 24. 3 2020

ČJ – Začít skloňování podst. jmen rodu mužského
Uč str. 71 – 73 – seznámení, pročíst, cvičení ústně
Uč str. 74 – 75 –  vzor Pán
PS str. 50 – 51
Žáby do  str. 44

MAT – Násobení a dělení
Uč str. 9 – 10, procvičovat samostatně vybraná cvičení  na papír nebo do sešitu.
PS str. 5 – 6
Početník str. 6, 7, 8, 9

AJ
PS do str. 56

Od pondělí 16. 3. doporučuji dětem sledovat projekt ČT UčíTelka, lze sledovat každý všední den od 9. do 12. hod.

Domácí příprava do 15. 3. 2020

Český jazyk – opakovat zejména skloňování podst. jmen rodu ženského a středního
Učebnice – str. 55 – 70 ústně
Pracovní sešit po str. 49
Žáby po str. 42
Dopsat čtenářský deník – libovolná kniha od Roalda Dahla do konce března

Matematika – učebnice str. 1 – 7 ústně
Pracovní sešit po str. 4
Početník po str. 4

Angličtina – pracovní sešit str. 51 – 52

https://www.anglinaplus.cz/slovicka-zakladni-stredni-skola-zdarma/zakladni-skola-i-stupen/
British council for kids
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

24. – 28. 2. 2020 Lyžařský kurz v Janově nad Nisou

17. – 21. 2. 2020 Jarní prázdniny

30. 1 2020 Pololetní vysvědčení, 31. 1. 2020 pololetní prázdniny

28. 1. 2020 Knihovna Školská – beseda o Roaldu Dahlovi

24. 1. 2020 Výstava  Petra Síse – O létání a jiných snech v galerii DOX

15. 1. 2020 Třídní schůzky od 17. hod.

18. 12. Divadlo v Dlouhé

17. 12. Kino Atlas film Fany a pes

13. 12. Městská knihovna na Mariánském náměstí Vánoce a vánoční tradice

11. 12. Planetárium hl. m. Prahy

6.  12.Knihovna, pobočka Školská

29. 11. 2019 Jarmark na pobočce České spořitelny, Dlouhá ul. Pha 1

14 – 16 hod.

8. 11. 2019 je individuální vánoční focení.

Třídní schůzky se konají ve středu 13. 11. 2019 od 15.30 – 17.15 formou konzultací.

V případě nutnosti je možné si telefonicky domluvit individuální termín.