Téma: Bylo, nebylo…
Žánr: autorská pohádka libovolného druhu (klasická, moderní, fantastická, zvířecí, realistická, legendární aj.)
Rozsah: maximálně 3 normostrany (5 400 znaků včetně mezer)
Kategorie:

2. st. ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií – odeslat na adresu: zs.capkoviny@ssnahorni.cz
SŠ a gymnázia – odeslat na adresu: ss.capkoviny@ssnahorni.cz
Označení díla:jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, třída, škola a její adresa
Uzávěrka: 15. 03. 2020
Slavnostní vyhlášení výsledků: 29. 04. 2020 od 10:00