Tentokrát zavítáme do severozápadní Francie (Normandie, Bretaň, zámky na Loiře, Paříž) se zastávkou v Porýní-Falci. Exkurze se uskuteční – pokud to epidemiologická situace v Evropě umožní – počátkem září 2021.