Školní jídelna

Informace pro nové strávníky

Rodiče, kteří mají zájem o stravování dětí ve školní jídelně, se musí dostavit do školní jídelny s vyplněnou přihláškou.
Přihláška ke stažení

Školní jídelna

Školní jídelna Zlatnická, Zlatnická 13, Praha l, tel.222 318 721, 777 303 423 

VS je shodný s přihlašovacím jménem do internetové aplikace

Úhrada stravného
Stravné se hradí pouze bezhotovostně, převodem z bankovního účtu nebo poštovní složenkou. Je nepřípustné hradit hotově v KB. Platby jsou zálohové, tedy předem.

Údaje potřebné k zavedení trvalého příkazu, k vyplnění převodního příkazu či složenky typu A na poště.

číslo účtu * 15633011/0100 KB Praha l
splatnost: * * 25. v měsíci
částka: ***

    1 oběd zálohová platba v Kč
1.skupina 6 – 10 let á 30,- 600,-
2. skupina 11 – 14 let á 32,- 640,-
3. skupina 15 let a výše á 34,- 680,-

účel platby: stravné
variabilní symbol:*** VS přidělený strávníkovi se nemění a platí celou dobu docházky

* datum splatnosti zadejte, prosím, tak, aby platba byla připsána na účet ŠJ nejpozději 25. v měsíci na měsíc příští

** strávník, který dovrší ve škol. roce tj.1.9.-31.8. věk 11 či 15 let je zařazen do příslušné skupiny hned od počátku školního roku.

*** uvádějte jen VS přidělený vašemu dítěti, předejdete možnosti připsání platby někomu jinému.

Přeplatky za neodebrané obědy budou vráceny na konci školního roku na účet, ze kterého dochází, nebo hotově v kanceláři ŠJ.

Zaplacením stravného je strávník přihlášen ke stravování. Nezaplacený oběd nebude vydán.

Karty

Strávníci se prokazují ve ŠJ kartou. Kartu obdrží v kanceláři ŠJ za poplatek 70, – Kč.

Je možné též použít ISIC kartu, Lítačku či Openkartu

Odhlašování obědů

Obědy je nutné odhlašovat. Na tentýž den do 8. hodiny  ráno, později na den příští. Mimo pracovní dobu využijte tel.záznamník nebo SMS.

Vždy na konci školního a kalendářního roku je předčasně ukončen příjem odhlášek. Termín, do kterého lze v tomto případě odhlašovat, je vždy s předstihem vyvěšen ve ŠJ a ŠD či namluven na záznamníku pevné linky ŠJ.

Žáci mají pouze první den nemoci nárok na dotovanou stravu, další dny se mohou stravovat jen za plnou cenu tj. včetně mzdových a provozních nákladů.

Výdej do přinesených čistých nádob (ne sklo) je v době 11.15 – 11.30 hod.

Internetové objednávání, přihlašování a odhlašování obědů na adrese www.truhla.cz, nebo  www. jidelna. cz

K prvnímu přihlášení je nutné si vyzvednout v kanceláři školní jídelny přihlašovací údaje strávníka.

VOLBA JÍDEL

Jídla se volí předem do 8. hodiny na den příští. Kdo nevolil má automaticky jídlo A.

Věnujte prosím pozornost provoznímu řádu ŠDJ vyvěšenému ve ŠJ, ŠD a ve vestibulu školy.

V případě jakýchkoli nejasností či výhrad ke školní jídelně volejte prosím vedoucí ŠJ  paní Dvořákovou – 777 303 423

V Praze dne 10. listopadu 2021                      Eva Dvořáková, vedoucí ŠJ

Stravování – informace ke stažení

ALERGENY

Od 13.12.2014 mají všechny stravovací provozy povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle.

Sledovaných alergenů je 14. Každý alergen má své identifikační číslo.

V jídelním lístku bude proto od prosince 2014 uvedeno  u každého jídla číslo alergenů  vyskytujících se v onom jídle.

Přehled alergenů
GDPR – školní jídelna