Zájemci o přestup do 6. třídy od září 2020 mohou zaslat žádost o přestup, musí obsahovat: 
  • jméno dítěte
  • jeho datum narození
  • adresu trvalého bydliště
  • přesný název a adresu stávající školy
Žádost posílejte datovou schránkou, poštou nebo mailem na adresu: reditelka@truhla.cz