Přijímací zkoušky na naše gymnázium se konají v úterý 9. června 2020.

Ke zkoušce se dostaví uchazeči, kteří mají naše gymnázium na přihlášce uvedené na prvním místě. Pozvánka k přijímacímu řízení a další potřebné dokumenty byly již odeslány.
Přijímací zkoušky se konají od 8,30, v budově Truhlářská 22, Praha 1. Prosíme všechny, aby se dostavili do školní budovy od 7,45 do 8,15. Uchazeči budou mít při vstupu do školy ústa i nos zakryté rouškou. S sebou si vezmou druhou rouškuigelitovém sáčku. Po vstupu do budovy proběhne dezinfekce rukou. Mezi jednotlivými předměty zůstávají uchazeči v budově, neopouštějí ji. Doporučujeme vzít si s sebou svačinu a pití. Rodiče nesmí vstupovat do školní budovy.
Uchazeči, kteří mají naši školu uvedenu na druhém místě, konají přijímací zkoušku na gymnázium, které uvedli na místě prvním. Těmto uchazečům byl odeslán dokument o přidělení registračního čísla a kritéria hodnocení PZ.
Vše přejeme hodně zdaru a pevné nervy.