Zápis do první třídy

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 

Kritéria k přijetí do 1. třídy základní školy

Zápis do 1. třídy

FORMULÁŘE

Zápis – informace pro rodiče      

INFORMAZIONI UTILI PER L´ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL´OBBLIGO     

Zápisní lístek na rok 2020-2021   

Modulo di iscrizione alla classe prima per A.S. 2019/2020        

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání     

Richiesta per l´iscrizione  alla scuola dell´obbligo     

Žádost o předčasné přijetí     

La richiesta per l´iscrizione anticipata alla scuola dell´obbligo        

Žádost o odklad    

Richiesta di posticipo dell´iscrizione alla scuola dell´obbligo       

Doklady k zápisu 

 1. Rodný list dítěte  

 2. Občanský průkaz zákonného zástupce  

 3. Pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství  

 4. Pokud byl u dítěte odklad povinné školní docházky, přinesete  písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu