Ředitelka školy vyhlašuje na pátek 2. října 2020 ředitelské volno, a to z důvodu konání voleb. V případě, že se bude konat 2. kolo senátních voleb, bude ředitelské volno také v pátek 9. října 2020.

La Preside della scuola ha stabilito venerdi 2 ottobre 2020 il giorno libero per motivi delle elezioni. Nel caso di svolgimento delle elezioni suplettive sara il giorno libero anche venerdi 9 ottobre 2020.