Vítáme Vás na stránkách třídy 2.C  – 2019/2020

Benvenuti sulle pagine della 2.C     

Třídní učitelka / Coordinatrice di classe: Mgr. Petra Najmanová, petra.najmanova@truhla.cz

Učitelky (předměty v it.)/ maestre (materie in italiano): dott.ssa Simona Magazzini,  dott.ssa Tiziana De  Luca, dott.ssa Francesca Riccobene

Aktuálně:

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11.03. DO ODVOLÁNÍ

Google Classroom – it, mat. prv, čj, vv/pč – vkládejte splněné úkoly

.

Procvičování učiva matematiky, češtiny a prvouky:

Onlinecviceni

Matýskova matematika, 6. díl

https://skolakov.eu/

http://www.rysava.websnadno.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

.

Odkaz na naše digitální učebnice ZDE KE STAŽENÍ

.

Učivo pro samostudium 15.06.-24.06.:  Poslední zadané učivo, postupujte tyto dva týdny vlastním tempem.

.

Matematika: PS str. 41, 42, 43, 44, 45, 46 Procvičovat násobky/ tabelline 1-10.

Prvouka: PS str. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Procvičujeme současně čj.

.

Učivo pro samostudium 08.06.-14.06.:  

.

Český jazyk: PS str. 91, 92, 93

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – přečtené 3 knihy a odevzdané 3 čtenářské listy. Lettura – 3 libri letti e presentati 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 38, 39, 40, 56 Procvičovat násobky/ tabelline 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

Prvouka česká: PS str. 70, 71, 72, 73.

.

Učivo pro samostudium 01.06.-05.06.:  

.

Český jazyk: PS str. 85, 86, 90

Písanka str. 35, 36 (dobrovolné, facoltativo).

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 34, 35, 36, 37 Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prvouka česká: PS str. 66, 67, 68, 69.

.

Učivo pro samostudium 25.05.-31.05.:  

.

Český jazyk: PS str. 83, 84

Písanka str. 34.

Opakovat slovní druhy,viz přehled slovní druhy.

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 31, 32, 33. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Prvouka česká: PS str. 63, 64, 65.

Prvouka italiana: Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 49

.

Učivo pro samostudium 18.05.-24.05.:  

.

Český jazyk: PS str. 82 – Souvětí a VZORCE SOUVĚTÍ viz digitální učebnice str. 77 a výukové video zde . Periodo e SCHEMA DEL PERIODO vedi il libro digitale pag. 77 e il video sopra.

Písanka str. 33.

Opakovat slovní druhy,viz přehled slovní druhy.

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 29, 30. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Mat. italiana: Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 17

Prvouka česká: PS str. 60, 61, 62.

Prvouka italiana: Libro discipline (rosso, červená kniha) str. 105

.

Učivo pro samostudium 11.05.-17.05.:  

.

Český jazyk: PS str. 81 – Věta jednoduchá a souvětí viz pokyny u úkolu a výukové video zde . Frase semplice/complessa vedi le istruzioni e il video.

Písanka str. 31, 32

Opakovat slovní druhy,viz přehled slovní druhy.

.

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 28, 53. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6.

Prvouka česká: PS str. 57, 58, 59

Prvouka italiana: Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 46, 47 (pag. 47/cv. 6 pokus nepovinný, ale vítaný/esperimento facoltativo ma gradito)

.

Učivo pro samostudium 04.05.-10.05.:  Méně práce (plánované volno)

.

Český jazyk: PS str. 80 – vyber si kamaráda a popiš ho (vzhled, povaha). Nakresli ho (sešit, papír). Podstatná jména podtrhni zeleně, přídavná jména červeně a slovesa modře. Scegli un amico e descrivilo (aspetto, carattere). Gli fai un disegno (quaderno, foglio). Sottolinea: sostantivi verde, aggettivi rosso, verbi blu.

Př.: Jana štíhlou postavu. Je vysoká. Nosí často šaty. černé dlouhé vlasy. Má velké modré oči. Je kamarádská a veselá. Má ráda pejsky. Dobře jí jde zpívání.

Opakovat slovní druhy,viz přehled slovní druhy.

.

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 27, 52. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6.

Prvouka česká: PS str. 54, 55, 56

.

Učivo pro samostudium 27.04.-03.05.:

.

Český jazyk: PS str. 79 – slovní druhy/parti del discorso ohebné/variabili – mění svůj tvar (cambiano la forma)/neohebné/invariabili – nemění svůj tvar (non cambiano la forma): viz přehled slovní druhy.

Opakovat slovní druhy, jak jdou po sobě (1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5. slovesa, 6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce)

– ripetere la sequenza delle parti del discorso (1. sostantivi/nomi, 2. aggettivi, 3. pronomi, 4. numerali, 5. verbi, 6. avverbi, 7. preposizioni, 8. congiunzioni, 9. particelle, 10. interiezioni)

Pracovní list na slovní druhy – Foglio parti del discorso (vytisknout nebo přepsat)

.

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (1x 2 týdny aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (1 volta ogni 2 settimane almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište 1x za 2 týdny do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete 1 volta ogni 2 settimane nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 25, 26. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6.

Mat. italiana: Libro discipline (rosso, červená kniha) str. 69

Prvouka česká: PS str. 51, 52, 53

.

Učivo pro samostudium 20.04.-26.04.:

Český jazyk: PS str. 78 – slovní druhy/parti del discorso ohebné/variabili – mění svůj tvar (cambiano la forma)/neohebné/invariabili – nemění svůj tvar (non cambiano la forma): viz přehled slovní druhy.

Opakovat slovní druhy, jak jdou po sobě (1. podstatná jména, 2. přídavná jména, 3. zájmena, 4. číslovky, 5. slovesa, 6. příslovce, 7. předložky, 8. spojky, 9. částice, 10. citoslovce)

– ripetere la sequenza delle parti del discorso (1. sostantivi/nomi, 2. aggettivi, 3. pronomi, 4. numerali, 5. verbi, 6. avverbi, 7. preposizioni, 8. congiunzioni, 9. particelle, 10. interiezioni)

Písanka str. 30 (bez přepisování z učebnice)

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Změna – každodenní čtení a deníček budou vždy odevzdány po 14 dnech / Cambiamento – lettura quotidiana e diario settimanale da mandare ogni 2 settimane.

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (do neděle aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (entro domenica almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište do neděle do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete entro domenica nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo

Povinná četba – do konce května přečíst 3 knihy a odevzdat 3 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di maggio leggere 3 libri e presentare 3 fogli del lettore.

.

Matematika: PS str. 23, 24. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6.

Mat. italiana (geometria): Libro discipline (rosso, červená kniha) str. 77Asse di simmetria/ osa souměrnosti

Prvouka česká: PS str. 49, 50

Prvouka italiana: Libro discipline (rosso, červená kniha) str. 104, Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 48

.

Učivo pro samostudium 14.04.-19.04.:

Český jazyk: PS str. 77 – slovní druhy přehled – umět vyjmenovat; podstatná jména, slovesa, předložky a spojky podrobně (parti del discorso in generale – saper elencare; in particolare sostantivi, verbi, preposizioni e congiunzioni). Studovat básničku na slovní druhy/ Studiare la filastrocca su parti del discorso.

Písanka str. 28-29

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Povinná četba – do konce dubna přečíst aspoň 2 knihy a odevzdat 2 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di aprile leggere almeno 2 libri e presentare 2 fogli del lettore.

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (do neděle aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (entro domenica almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište do neděle do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete entro domenica nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo 🙂

.

Matematika: PS str. 21, 22. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4 a 5.

Mat. italiana: Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 24

Prvouka česká: PS str. 46, 47

Prvouka italiana:

.

Tento týden bude práce méně, UŽIJTE SI JARNÍ SVÁTKY – VELIKONOCE

Český jazyk: PS str. 76 – slovní druhy přehled – umět vyjmenovat; podstatná jména, slovesa, předložky podrobně (parti del discorso in generale – saper elencare; in particolare sostantivi, verbi e preposizioni). Studovat básničku na slovní druhy/ Studiare la filastrocca su parti del discorso.

Stálé a dlouhodobé úkoly z ČJ:

Povinná četba – do konce dubna přečíst aspoň 2 knihy a odevzdat 2 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di aprile leggere almeno 2 libri e presentare 2 fogli del lettore.

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (do neděle aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (entro domenica almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište do neděle do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete entro domenica nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo 🙂

.

Matematika: PS str. 20. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3, 4 a 5.

Mat. italiana: Libro discipline (rosso, červený sešit) str. 58, Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 19

Prvouka česká: PS str. 45, 48

Prvouka italiana:

.

Učivo pro samostudium 30.03.-05.04.:

Český jazyk: PS str. 74, 75 – slovní druhy přehled – umět vyjmenovat; podstatná jména, slovesa, předložky podrobně (parti del discorso in generale – saper elencare; in particolare sostantivi, verbi e preposizioni). Studovat básničku na slovní druhy/ Studiare la filastrocca su parti del discorso.

Povinná četba – do konce dubna přečíst aspoň 2 knihy a odevzdat 2 čtenářské listy. Lettura – entro la fine di aprile leggere almeno 2 libri e presentare 2 fogli del lettore.

Každodenní čtení/lettura quotidiana– Každý den aspoň 15 minut čtěte svoji knihu a pište, o čem to bylo (do neděle aspoň 7 vět). Ogni giorno leggete almeno 15 minuti il vostro libro e scrivete che cosa e successo nel libro (entro domenica almeno 7 frasi).

Deník/diario – Napište do neděle do deníčku / na papír aspoň 10 vět + obrázek o tom, co děláte, jak se máte. Diario – scrivete entro domenica nel diaro / su un foglio almeno 10 frasi + disegno come state, cosa state facendo 🙂

.

Matematika: PS str. 18, 19, 48. Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3 a 4

Mat. italiana: Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 23

Prvouka česká: PS str. 43, 44

Prvouka italiana: Libro discipline (rosso, červený sešit) str. 109, 110

.

Učivo pro samostudium 23.03.-27.03.:

Český jazyk: PS do str. 73 – slovní druhy přehled – umět vyjmenovat, podstatná jména podrobně (parti del discorso in generale – saper elencare, in particolare i sostantivi). Písanka do str. 27. Povinná četba – kdo ještě neodevzdal 3 čtenářské listy, přečíst a zapsat alespoň 1 knihu do konce března! Chi non ha ancora presentato 3 libri – leggere almeno 1 libro e compilare il foglio del lettore entro la fine di marzo!

Matematika: PS do str. 17 (geometrie str. 47, 55). Procvičovat násobky/ tabelline 1, 10, 2, 3 a 4

Mat. italiana: Libro discipline (rosso, červený sešit) str. 72, 73

Prvouka česká: PS do str. 42

Prvouka italiana: Libro discipline (rosso, červený sešit) str. 114, 115, 116

.

Učivo pro samostudium 11.03.-20.03.:

Český jazyk: PS do str. 70, Písanka do str. 25. Povinná četba – kdo ještě neodevzdal 3 čtenářské listy, přečíst a zapsat alespoň 1 knihu! Chi non ha ancora presentato 3 libri – leggere almeno 1 libro e compilare il foglio del lettore!

Matematika: PS do str. 15 (geometrie str. 51, 54 – včetně cv. 4)

Procvičovat starší i novou látku je možné na videích na tomto odkaze k Matýskově matematice, především do str. 23 Matýskova matematika, 6. díl

Mat. italiana: Quaderno discipline (giallo, žlutý sešit) str. 21, 22

Prvouka: PS do str. 40

Italština: dal 16.03.2020 al 20.03.2020

Per accedere al gruppo di GoogleClassroom, dove troverete diversi materiali interattivi, video, giochi e altro questo è il codice xaayv2y

Konzultační hodiny pro italštinu: ve čtvertek od 9.00 do 10.00
Ore di consultazione per l´italiano: giovedí dalle 9.00 alle 10.00
Francesca: riccobenefrancesca@gmail.com
Simona: simomaga@email.cz

Gruppo Francesca: Letture p. 52-53, Nomi alteranti Tutto esercizi pag. 50, Scrittura Laboratorio pag. 52,Gli articoli Laboratorio pag. 34, gli articoli determinativi Tutto esercizi pag. 52.

Gruppo Simona: Tutto Esercizi: Gli-li p.26, Letture: Il tamburo p.49. Lessico: gli strumenti musicali (su google classroom), coniugazione del verbo suonare, formare frasi con il verbo suonare e i vari strumenti. Laboratorio: GN-NI-GNI p.14.

  • 23.3.2020-27.3.2020: Letture: poesia a p. 98 Primavera, leggi e ricopia sul quaderno. Laboratorio p.15: GN, NI. Opakovat jmena ovoce.

V případě problémů s novým učivem či dotazů mne neváhejte  kontaktovat e-mailem nebo na Google Classroom. In caso di problemi con i nuovi argomenti o di domande non esitate a contattarmi via email o sul Google Classroom.

Plán akcí březen: 

03.03. Čtení s rodiči Massima / Lettura con genitori di Massimo

04.03. Knihovna / Biblioteca 

12.03. Jarní schody, školní kolo závodu v běhu do schodů ZRUŠENO

12.03. Psycholog – práce se třídou / Psicologa – lavoro con la classe ZRUŠENO

16.03.-20.03. Lyžařský výcvik / Corso di sci ZRUŠENO

.

Probrané učivo do 06.03.2020:

Český jazyk PS do s. 63, Písanka do s. 22
Matematika čj PS HRAVÁ MATEMATIKA 2. díl s. 10, geom. s. 49
Matematica it Discipline pag. 8, 10; Quaderno Discipline pag.
Prvouka čj PS do s. 33
Prvouka it Misuro il tempo. L’invenzione dell’orologio.
Lettura in classe e visione di un video cartone.
Discipline: p. 128.
Italiano

Gruppo SCOIATTOLI (Francesca)

Argomenti trattati dall’inizio dell’anno ad oggi.
In questo modo potete, pian piano, recuperare le pagine non svolte durante le vacanze di primavera.
LABORATORIO: pp. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,30,31,32

Tutto esercizi: pp. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,42,43,44.

Letture: pp. 6,7, 8,9,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31,32,33,42,43,44,
45,55,57,59
——————————————————————————————

Gruppo VOLPI (Simona) Argomenti trattati dall’inizio dell’anno ad oggi.
In questo modo potete, pian piano, recuperare le pagine non svolte durante le vacanze di primavera

Tutto esercizi: pp.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 58

Letture: p.4,6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 39, 41, 44, 45, 5

Laboratorio: p.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38

24.2-28.2.

Poesia ´Le maschere´ p.62

Tutto Es. p.20

Laboratorio: p.12

Compiti: per martedí 3.3: foglio di lavoro ´A caccia di CUO´

2.3.-6.3
Tutto es p.21
Dettato
Biblioteca italiana
Lettura: Un orsetto, p.46
Compito: per martedí 9.3: foglio di lavoro ´Scopriamo le parole´
per giovedí 26.3: diario di lettura

Gentilissimi genitori vista la situazione scolastica vi forniremo i compiti per la settimana corrente e per la prossima. Vi chiedo la gentilezza di pazientare un pò perchè vorremmo convertire le attività utilizzando anche dei supporti in e-learning.

Proviamo a trovare il positivo in questa esperienza: avremo modo di sperimentare la didattica a distanza che ha grandi potenzialità.

Francesca e Simona 

Karneval, narozeniny, další pokusy/ Carnevale, compleanno, altri esperimenti – viz odkaz (nedaří se nahrát na stránky)

foto zde

.

Fyzikální pokusy, Muzeum hl. m. Prahy / esperimenti, Museo di Praga

Knihovna, bruslení, muzeum hl. m. Prahy / biblioteca, pattinaggio, museo

.

Vánoce, zpívání, Technické muzeum – chem. laboratoř – Kidslab/ Natale, canto, Museo tecnico – laboratorio chimico

Oslava v „Pirátském světě“ / Festa al „Mondo dei pirati“

Pokusy s rodiči Maxe, čtení / esperimenti con i genitori di Massimo, lettura

.

San Nicola/lettura animata – Mikuláš / animované čtení

Černé divadlo Metro / Divadlo v Dlouhé

Italský kulturní institut

Slavíme narozeniny

.

Rozvrh hodin:

1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj M It Čj Aj
Út It Hv Tv Tv Čj
St M Čj Čj Prv Aj
Čt Čj It M Vv
Čj Prv M Čj

.

Prázdniny / Vacanze 2019/2020:
Podzimní prázdniny Vacanze autunnali 29.-30. 10. 2019
Vánoční prázdniny Vacanze di Natale 23. 12. 2019-3. 1. 2020
Pololetní prázdniny Vacanze di fine 1°semestre 31. 1. 2020
Jarní prázdniny Vacanze di primavera 17. 2.-23. 2. 2020
Velikonoční prázdniny Vacanze di Pasqua 9.4.-10. 4. 2020
Hlavní prázdniny Vacanze estive 1.7.-1.9. 2020

.

  •  Pátek 8. 11. – individuální focení (dobrovolné) – vánoční sada fotek. Cena: 270,-Kč. V sadě jsou: 3 ks fotografie v přáních, 3 ks pohlednic, 3 ks balíčenka, 4 ks malé fotografie
  • Venerdi 08.11. – foto individuali (facoltativo) – set di Natale. Prezzo: 270 CZK. Contenuto: 3 pz foto in biglietto di Natale, 3 pz cartoline, 3 pz foto per pacchetti, 4 pz foto piccole

fotograf p. Kučera (https://www.skolnifotografie.cz/jan-kucera/ukazky/portret )

.

Plán akcí únor: 

05.02. Knihovna / Biblioteca 

17.02.-21.02. Jarní prázdniny / Vacanze di primavera

24.02. Fyz. pokusy / Esperimenti fisici

25.02. Karneval / Carnevale

26.02. Workshop informatika

28.02. Bruslení / Pattinaggio

Plán akcí leden: 

23.12.19-03.01.20 Vánoční prázdniny / Vacanze di Natale

08.01. Knihovna / Biblioteca 

15.01. Třídní schůzky / Riunioni di classe

17.01. Bruslení /pattinaggio

22.01. Muzeum hl. m. Prahy – Pověsti / Museo di Praga – Leggende

24.01. Bruslení /pattinaggio

30.01. Vysvědčení / Pagelle

31.01. Pololetní prázdniny – Vacanze di fine 1°semestre

.

Plán akcí prosinec:   

02.12. Knihovna / Biblioteca 

16.12. Kino / Cinema

18.12. Oslava zábavní park/ Festa parco giochi

19.12. Vánoční besídka – Festa di Natale 

20.12. Národní technické muzeum – chem. laboratoř/ Museo tecnico – laboratorio chimico

23.12.19-03.01.20 Vánoční prázdniny / Vacanze di Natale

.

Plán akcí listopad:   

 06.11. Knihovna / Biblioteca 

07.11. Černé divadlo Metro – Malý princ na Zemi/ Teatro nero

08.11. Vánoční focení – Foto di Natale 

12.11. (14-17.30) Individuální konzultace – Colloqui individuali

26.11. (13-17.00) Individuální konzultace – Colloqui individuali

29.11. Divadlo v Dlouhé (Jak jsem se ztratil) / Teatro

29.11. Prevence s psycholožkou – vztahy/ Prevenzione con psicologa – i rapporti

.

Plán akcí říjen:   

 02.10. Divadlo v Dlouhé (Nebe – peklo) / Teatro

09.10. Čtení s rodiči – maminka Marca / Lettura del libro con la mamma di Marco 

10.10. Knihovna / Biblioteca

28.-30.10. Podzimní prázdniny /Vacanze autunnali

.

Plán akcí září:   

 12.09. Knihovna – beseda s autorkou dětských knih / Biblioteca

26.09. Italský institut /Istituto italiano di cultura