4.B

Vítáme vás na stránkách třídy 4.B

2019 / 2020

                                                     Třídní učitelka: Mgr. Marie Doušová

                                                     Asistentka pedagoga: Markéta Bryndová

Po dobu uzavření školy zadaná práce pro hlavní předměty:

 Konzultační hodiny středa 10 – 11hod( v případě potřeby i déle ) přes Skype – adresa : Marie Dousova

POZOR!!!!

Od pondělí 23. 3. je v naší třídě spuštěn systém GOOGLE CLASROOM, do kterého jste byli všichni prostřednictvím emailu pozváni. Prosím o přihlášení těch, kteří tak doposud neučinili, budeme moci výrazně lépe společně a aktuálně komunikovat. V případě potíží (zvací email jste neobdrželi) kontaktujte prosím ihned p.uč.Pajkrtovou nebo Doušovou.

 

AKTUÁLNĚ:

8.4. Informace o učivu přírodovědy

V tomto týdnu se nám přírodověda kryje s prázdninami.

Proto prosím využijte této příležitosti a zopakujte si probíranou látku

přímo v přírodě. Sledujte změny, které v přírodě na jaře probíhají. Pozorujte

rostliny a zkoušejte je poznat. Znovu se spojíme po Velikonocích.

Tímto vám všem přeji krásné Velikonoce .

Irena Krátká

 

Úkoly na pondělí 6. 4. až středu 8. 4.

ČESKÝ JAZYK

Rod mužský – učebnice str. 71/cvič. 4 – do školního sešitu

Velký prac. sešit str. 50 celá

Malý prac. sešit str. 42 všichni, str. 40 dobrovolně

ANGLICKÝ JAZYK

Testík ( odevzdat do 8.4. )

pracovní sešit str. 53 celá

do sešitu English – ke každému dnu v týdnu napiš alespoň jednu větu o tom, co normálně děláš

VLASTIVĚDA

Do sešitu odpověz na otázky:

 1. Které rostliny rostou a živočichové žijí v mírném pásu?
 2. Jak ovlivňuje podnebí v ČR její poloha a její nadmořská výška?
 3. Kolik lidí žije v Evropě? Které velké skupiny národů se zde nacházejí? Ke které skupině patří Češi?     ( uč. str. 63 )

Úkoly na středu 1. 4. až pátek 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

testík – rod střední a ženský

učebnice str. 71 a 72 – zaměřit se na přiřazování podstat. jmen ke vzorům rodu mužského

ANGLICKÝ JAZYK

procvič. ústně i písemně číslovky 1 – 100 a sloveso to be ( být )

pracovní sešit str. 52, cvičení 2

VLASTIVĚDA

učebnice str. 61 – přečíst si ( zatím si nic nevypisujte )

Vlajka České republiky – zjisti a odpověz do sešitu na tyto otázky:

1) kdo je autorem vlajky  2) co představují barvy na vlajce 3) kdy si připomínáme výročí vzniku vlajky

MATEMATIKA

Úkoly na pondělí 30. 3. a úterý 31. 3.

ČESKÝ JAZYK

Procvičujte si podstat. jména rodu ženského, ale nezapomínejte ani na střední rod.
Ústně učebnice str. 69-70
Velký prac. sešit str. 49 celá ( cv. 5 nemusíte opisovat, ale najděte ve slovech chyby a barevně je označte )
DOBROVOLNĚ . www.onlinecvicení.cz – 4. ročník – rod ženský – dvojvýrazy
! Nezapomeňte, že do 31.3. máte mít zapsané 2 pověsti ve čtenářském sešitě

ANGLICKÝ JAZYK

učebnice str. 38 – dny v týdnu ( ústně i písemně )

pracovní sešit str. 52, cvičení 2

MATEMATIKA

Učebnice:
– str.13/cv.1 a 5 ústně
– str.13/ cv.2, 3, 4 a 8 do sešitu (linkovaný) – poslat zpět ke kontrole (naskenované nebo vyfocené)
– str.13/ cv.6, 7 – DOBROVOLNĚ (pro rychlíky) do sešitu

Příprava na čtvrtletní písemnou práci, kterou si zkusíme napsat do konce týdne (bude zaslána v úterý večer ke stažení).
Obsah písemné práce:
– písemné násobení a dělení
– převod jednotek
– číslice do milionu (zápis, porovnávání, zaokrouhlování)
– slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď)

VLASTIVĚDA

Úkol do sešitu – a) zjisti počet obyvatel a seřaď je od nejlidnatější k té s nejnižším počtem obyvatel: Česká republika – Polsko – Německo – Slovensko – Velká Británie – Francie – Rakousko – Španělsko – Švédsko
b) tyto země si najdi na mapě
DOBROVOLNĚ na www.seznam.cz – Kvíz Je to Slovensko, Německo nebo Francie? – uhodněte státy podle jejich hranic – pracujte s mapou
Testík 1 – do 31.3. pošlete zpět – snažte se odpovědět sami, bez pomoci učebnice, rodičů – viz GOOGLE CLASROOM

PRÍRODOVĚDA

Učebnice str. 44 – 45

přečíst, zápisky, naučit,

————————————————————————————————————————-

Úkoly na středu (25.3.) – pátek (27.3.)

ČESKÝ JAZYK

do školního sešitu (datum) – urči pád těchto slov:

za školou – …..    ze školy – …..   ve škole – …..     školu – …..      škole – …..

Malý pracovní sešit str. 41 ( všichni ), str. 38 a 39 ( DOBROVOLNĚ )

ANGLICKÝ JAZYK

Do sešitu ENGLISH (datum, čísla vět) – PŘELOŽTE a z každé věty utvořte a napište: a) zápornou větu ( např. NEjsem … )   b) otázku ( Jsi doma? )

1. Jsem doma.  2.Moje sestra je v knihovně.   3. Moji přátelé jsou v ZOO.

VLASTIVĚDA

OPAKOVÁNÍ – kraje a krajská města ČR

hra – DOBROVOLNĚ na www.seznam.cz si najděte „Trefte město na slepé mapě Česka“

MATEMATIKA

učebnice str.14

 • zelený rámeček – naučit (zápis čísel)
 • cv. 3 – 6 – do sešitu
 • cv. 7 – 9 navíc (dobrovolně)

prac.sešit str.8

 •  cv.1, 2, 3, 5
 • cv. 4, 6, 7, 8  navíc (dobrovolně)

VÝUKOVÁ VIDEA: Římské číslice

—————————————————————————————————————————–

Domácí výuka na pondělí (23.3.) a úterý (24.3.) – pracujeme na zprovoznění Google Classroom

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 67-cvičení 2 a str.68- cvič.2– obě cvičení napište do školního sešitu ( pište jen tvary slov podle zadání ), nezapomeňte opět na datum, číslo stránky a cvičení )

Velký pracovní sešit – celá str. 49

ANGLICKÝ JAZYK

Zapište si do slovníčků:

year (rok) – month (měsíc) – week (týden) – day(den)

every day – každý den

Monday – pondělí a další dny v týdnu

on Monday – v pondělí

Pracovní sešit str. 51

MATEMATIKA

učebnice str.11 – „Poznáváme záporná čísla“

cv.1 – 3 ústně, cv.4,5 – do sešitu (cv.5 – druhá část úkolu- vyhledání na internetu – dobrovolně)

cv.6 – DOBROVOLNĚ

Ukázková videa pro seznámení s novou učební látkou

Pracovní sešit velký str.7/cv.1,2       cv.3 – dobrovolně

Pracovní sešit malý str.6/cv.1

VLASTIVĚDA

Pracujte s mapou na str. 45 a vypište si do sešitu alespoň 7 evropských států, které leží v mírném pásu – datum a zadání nezapomeňte

————————————————————————————————————————–

Domácí příprava v týdnu od 16. 3. do 20. 3.

MATEMATIKA

 • Učebnice 2.díl:

str. 8 – Sčítání a odčítání (písemné)/cv.8, 9, 10 – písemně do linkovaného sešitu

str.9 – Násobení a dělení/ cv. 1,2 ústně

cv. 4,5,6,7 – písemně do sešitu bez odhadu a zkoušky

cv.10 – písemně (zápis, výpočet, odpověď) do sešitu

str.10 – cv. 11, 12, 13, 14 a 16, 17, 19 (výpočet a odpověď) – písemně do sešitu

 • Pracovní sešit 2.díl:

str.3 – 6 (úkoly označené žárovkou jsou dobrovolné – str. 3/6,7    str.4/13    str.6/12,15)

 • Početník – procvičovací 2.díl: str.2 – 5

 www.matyskova-matematika.cz/4.rocnik-2-dil/video jsou k shlédnutí výuková videa k současnému učivu ( složky 10 – 22: zaokrouhlování do milionu, pamětné i písemné sčítání a odčítání)

!!!!!! V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte na WhatsAppu či emailu.

ČESKÝ JAZYK

učebnice str.66 – cvič.7 – napište do školního sešitu slova v požadovaném tvaru ( viz závorky ) – nezapomeňte napsat datum, číslo stránky a cvičení

naučte se skloňovat všechny vzory rodu ženského ( pozor na vzor KOST 3. a 7.p. č. množ.)

Velký prac. sešit str. 48 celá

Malý prac. sešit str. 37 celá ( k dalšímu procvičování využijte pro rod střední a ženský www.skolakov.cz )

ANGLICKÝ JAZYK

učebnice str. 36-37, pracovní sešit str. 49

zopakujte si časování slovesa TO BE ( využijte např. www.skolakov.cz )

do slovníčků si zapište: U6 – Just for fun!

go-going    play-playing   swim-swimming   watch-watching

Do you like swimming? Yes, I do / No, I don´t ( a další věty tohoto typu )

VLASTIVĚDA

učebnice str. 60 – Podnebí – výpisky a obrázek podnebních pásů do sešitu

PŘÍRODOVĚDA

Učebnice str. 42 – 43

Živočichové v zimě

Pomoc živočichům v zimním období

přečíst, stručné zápisky, naučit

———————————————————————————————–

Zkontrolujte si prosím, že máte splněno.

Domácí příprava v týdnu do 13. 3.

ČESKÝ JAZYK

učebnice str. 65 – cvičení 2 a 3 i a) napsat do školního sešit – nezapomeňte na datum a číslo stránky a cvičení

malý pracovní sešit ( „žáby“) str. 36/3. sloupeček, str. 8 celá

Opakovat a procvičovat vzory rodu středního, pády podstat. jmen

ANGLICKÝ JAZYK

učebnice str. 34 – přečíst si a přeložit, jeden ze dvou článků umět bezchybně číst, neznámá slovíčka vyhledat a zapsat do slovníčku

VLASTIVĚDA

Opakování učiva pomocí otázek na str. 59 v učebnici, písemně odpovědět na otázky číslo 2 a 4 – nezapomeňte datum a opsat otázku

Informace pro rodiče: v případě nejasností můžete volat nebo psát

MATEMATIKA

 • Učebnice 2.díl: str.5 – ústně projít cvičení (cv.4 jsme již dělali ve škole)

str.6 – cv.1 – 4

str.7 – 1, 2, 3, 5, 6 – ústně – Pamětné sčítání a odčítá

 • Pracovní sešit 2.díl: str.2 – dokončit do konce stránky

str.3 – 1, 2, 3, 4

DOPORUČUJI

Na www.matyskova-matematika.cz/4.rocnik-2-dil/video jsou k shlédnutí výuková videa k současnému učivu

6 – vyvození čís.oboru 0 – 1 000 000

7 – řád číslic

8-11 – porovnávání, zaokrouhlování

Přírodověda:

str. 41 – 42 Savci, Příroda a rostliny v zimě

přečíst, naučit,stručné zápisky do sešitu,

nad každou látku prosím zapsat datum a téma hodiny

——————————————————————————————————

INFORMACE k domácí výuce:

Česká televize spouští od pondělí 16.3. projekt nazvaný UčíTelka na ČT 2.

Každý všední den startuje od 9 hodin vyučování.Každý blok trvá 30 minut a bude určen vždy pro jeden ročník nižšího stupně ZŠ.

Další přehled dostupných vzdělávacích produktů pro výuku ON-LINE:

 • http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-

vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma

 • https://www.fraus.cz/ucenidoma
 • www.novaskola.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

………………………………………………………………………………………………………………………..

Aj -v pondělí 9. 3. test UNIT 5

Čj – přiřazování podstat. jmen rodu ženského ke vzorům, dodržování domluveného postupu

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ve středu 4.3. ( 9 – 11 hod. ) návštěva ČS v Dlouhé

Ve čtvrtek 5. 3. – pravděpodobně test z Aj

…………………………………………………………………………………………………………………………..

25.2. Čj – domácí úkol z malého prac.sešitu

– ve čtvrtek 27.2. test – podstatná jména rodu středního

——————————————————————————————————————–

24. 2. Čj – stále je třeba procvičovat slovní druhy

– psaní koncovek  i/y podstat. jmen rodu středního

Aj – slovní zásoba Unit 5, jednoduché věty

Vl – procvičovat práci s mapou – povrch Evropy ( ostrovy,  poloostrovy,pohoří, nížiny ), světadíly, oceány a moře  – viz sešit

25. 2. – 3. a 4. vyuč. hod. – karneval v tělocvičně

——————————————————————————————————————–

LEDEN

V pondělí 20. 1. test z Aj – Unit 4

V pátek 17. 1. návštěva DOX  s programem( 3. – 5. vyuč. hod. )  vstupné 40 Kč

( obě akce – divadlo a DOX ) děti zaplatí v pondělí nebo v úterý ( 20. a 21. 1. )

V pondělí 13. 1. pololetní písemná práce z matematiky (aritmetika)

V úterý 14. 1. pololetní písemná práce z českého jazyka

Konzultace – viz adresa v žákovské knížce

23. 1. Divadlo v Dlouhé – hra Nebe Peklo – vstupné 140 Kč

———————————————————————————————-

Středa 18.12. – 1. hod. Christmas – přineseme si slovníček,penál a ŽK

– třída 4.B u svého krásného vánočního stromečku(2.a 3. vyuč.hod.)

………………………………………………………………………………………………………………………

Pondělí 2.12. Vl – testík – vodstvo ČR

Středa 4.12. – Aj – Unit 2 test

Úterý 10.12. knihovna -téma Vánoce

……………………………………………………………………………………………………………………..

Úterý 26-11.

Aj – 27.11. testík Time + reading The breakfast s.18

……………………………………………………………………………………………………………………….

Středa 20. 11. Čj – vyjmenovaná slova po B,L – v pondělí 25. 11. testík , začneme vyjm. po M

Vl – vodstvo ČR

Aj – čas ( viz slovníček )

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Středa13.11. – testík z vlastivědy – pohoří ČR

Středa 13.11. a čtvrtek 14.11. – konzultace ( adresa k přihlášení – viz žákovská knížka )

Čj – v úterý 12.11. čtvrtletní práce ( viz školní sešit )

Aj – Unit 3 – slovníček –  nová sada slovíček

……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.11. Čj – umět báseň ( viz sešit na čtení )

Od 4. 11 v Čj začneme opakovat vyjmenovaná slova, pády a slovní druhy přetrvávají, procvičujeme je průběžně

8.11. – vánoční focení – individuální – pro zájemce. Sada foto za 270 Kč obsahuje: 3ks fotografií v přáních, 3ks pohlednice, 3 ks balíčenka, 4 ks malé fotografie

…………………………………………………………………………………………………………………………………

MATEMATIKA – procvičujeme:

 • aritmetika: dělění se zbytkem, písemné dělení jednomístným dělitelem, práce s daty, aritmetický průměr (uč. do str.25, PS do str.12)
 • geometrie: úsečky: délka, střed, porovnávání (uč.str.57-59, PS str.39, 40)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ORGANIZACE ROKU:

Podzimní prázdniny 28. – 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny 23.12. 2019 – 5.1. 2020
Pololetní prázdniny 31.1. 2020
Jarní prázdniny 17.2. – 23.2. 2020
Velikonoční prázdniny 9.4. – 13.4. 2020
Hlavní prázdniny 1.7.- 31.8. 2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….