5.A

5.A  

Třídní učitelka: Mgr.Jitka Bartošková

Asistentka pedagoga: Blanka Danešová, Milena Lisá

NOVINKY

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ:

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR je od 11. 3. 2020 naše škola do odvolání uzavřena.

Sledujte prosím internetové stránky školy. Níže budou uvedeny úkoly vždy na týden dopředu.

V případě potřeby mě kdykoliv kontaktujte. 

Podzimní prázdniny 29.-30. 10. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018-2. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. 2.-17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny 18.4.-22. 4. 2019
Hlavní prázdniny 29.6.-1.9. 2019

Domácí práce na 24. 3. – 27. 3. 2020

Český jazyk: Přídavná jména, Slovesa

Pracovní sešit (2): str. 19/cv. 5, 6, 7, str. 22/cv. 1, str. 24/cv. 8, str. 24/ cv. 9, 10

zápis do sešitu – Slovesa

Matematika: Převod nepravých zlomků na smíšená čísla, Desetinná čísla

Učebnice (2) – str. 20/ rámeček, cv. 1, 2

Pracovní sešit (2): str. 10/cv. 2, 3, 4, 5, 6

zápis do sešitu – Převod nepravých zlomků na smíšená čísla, Desetinná čísla

videa – Převod nepravých zlomků na smíšená čísla, Desetinná čísla

5. ročník 1. díl – strana 49

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-mixed-number/v/changing-an-improper-fraction-to-a-mixed-number

5. ročník 1. díl – strana 51

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-intro/e/decimals-in-words?modal=1

https://cs.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals/arith-review-decimals-number-line/e/decimals_on_the_number_line_1?modal=1

Domácí práce na 16. 3. – 25. 3. 2020

Český jazyk:

Pracovní sešit (2): str. 15/ cv. 3, str. 16/cv. 4, str. 17/ cv. 5, 6, 7, , str. 18/cv. 2, str. 20 / cv. 2 (do sešitu), 3, 4, 5,

str. 21/ cv. 6, str. 22/ Zvyky a tradice e) do sešitu, str. 22/ cv. 3, str. 26 / cv. 1, 2

zápis do sešitu – Slovesa

Matematika:

Hravý početník: dokončit str. 27str. 28 / úloha b), d), str. 29/cv. 1, 2, 3

Pracovní sešit (1): str. 27/cv. 1, 3

Učebnice: str. 15 (ústně, do sešitu)

Pracovní sešit (2): str. 8/cv. 1, 2, 3, 4, str. 9/cv. 1, 2, 3, 4, (5)

Angličtina:

učit se slovíčka Unit 3

znovu pročíst článek v Class Book str. 27

poslech podle cvičení v Class Book 26/2

trénink slovní zásoby „části těla“ (hry)

Activity Book str. 28/ cv. 1, str. 29/3, 4 + tabulka, str. 31/cv. 1, 2, str. 32/1, 2

převod vět v přítomném čase do minulého času

Vlastivěda:

Učebnice str. 25 – 35

Pracovní sešit str. 18/ cv. 1, 2, 3, str. 19

zápis do sešitu

Přírodověda:

Učebnice str. 32 – 45

Pracovní sešit: str. 22 a 23, str. 24, str. 25/cv. 8, 9, str. 26/cv. 10, 11, 12

zápis do sešitu