5. B

Informace pro rodiče – ukončení školního roku 2019 / 2020

Vážení rodiče

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019 / 2020 bude

rozdáno 26. 5. v 9. 00 hod.

4.5. Informace o učivu:

Český jazyk

Učebnice:

str. 87 / 5 a,b – b/ – povinné domácí cvičení

str. 88 – naučit čas minulý, přehled časování sloves, příčestí činné;

str.88 / 1a – ústně; 1b – napsat do sešitu;

Pracovní sešit:

str. 30/ 3

str. 31/ 1 – Ve větách podtrhnout slovesné tvary. Ústně určit osobu, číslo, způsob – u oznamovacího

                    také čas.

Čtení:

Učebnice:

str. 120 První dopis mamince

               – splnit úkoly pod článkem – bod 1 pro maminku

Matematika

Učebnice:

str. 104/ 6 – povinné doácí cvičení

str. 104/ 7 – 10 – písemně do sešitu

Pracovní sešit:

str. 22/ 2,4,6

str. 24 / 1,2,3

Vlastivěda

Učebnice:

str. 25 – Nástup kapitalismu; Nadvláda němčiny; Počátky národního obrození;

zápisky do sešitu, naučit

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

30.4  Informace o učivu

Český jazyk

Referát – Slavné májové dny – význam státních svátků

Matematika

Pracovní sešit  str. 28 / 5,6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

28.4. Informace o učivu  27.-29.4

Český jazyk

Učebnice:

str. 86/1

do sešitu podle zadání

87 / 2

Vzor řešení:

Složené slovesné tvary                                      Jednoduché slovesné tvary

budeme potřebovat                                                 smícháme

87 / 3

Věty do sešitu

87 / 4

Odeslat jako povinné domácí cvičení

Pracovní sešit:

str.30/ 1,2

Čtení: 

str. 118 – 119 -Jak jsme pálili čarodějnice

Kdo má přístup na Classroom vyplní kvíz,kdo ne napíše jako povinné domácí cvičení

stručný obsah přečteného článku.

Matematika

Učebnice: 

str. 103 / 2 – 5 napsat do sešitu

str. 103 / 5

poslat jako povinné domácí cvičení

Pracovní sešit:

20 / 6 – 9

22 / 1,2 

Vlastivěda

str.23 – Čeští  vynálezci, Nová odvětví

přečíst, zápisky, naučit

kdo nemá přístup na Classroom zodpoví otázky na str. 23 “ Zapište a naučte se „

a odešle jako  povinné domácí cvičení.

ROZDĚLENÍ SKUPIN MEET. GOOGLE

Pondělí – Čelin, Bea, Eli, Ami, 10.00 hod.

Středa – Filip, Kuba, Lukáš, Jirka, Jony 10.00 hod.

Čtvrtek – Tomáš, Nico, Tom, Dimi, Honza, Ondra, 10.00 hod.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

27.4. Informace pro rodiče

Vážení rodiče

Pokud máte potíže s připojením na Meet. Google prosím zavolejte, je možnost vyzkoušet to

i mimo rozepsané termíny jednotlivě. 

                                                                        Děkuji I.K.

Angličtina do 22. 4.

1) Activity book p. 50 – Read the info about Kiwi and complete ex. 1 and 2 – All words and information is written in the Information Card.

2) Activity book p. 51 – V ex. 1 pojmenuj obrázky, v ex. 2 seřaď slova ve větách a ve cvičení 3 seřaď věty ze cvičení 2 tak, aby dávaly smysluplný příběh o tom, co se stalo Lucy Threw.

!!! Obě stránky 50 i 51 mi VŠICHNI pošlete ke kontrole na Google Classroom nebo na email nebo wa.!!! Děkuji

3) Kdo si ještě neudělal komiks Where on Earth? Přečtou si a poslechnou si – Class book p. 47, Activity book p. 53, nahrávka L5.11

4) Mrkni na video o kiwim. Poslechni si americkou angličtinu a zkus zachytit nějakou informaci o kiwim. Najdi na mapě, kde leží Smithsonian National Zoo.   https://www.youtube.com/watch?v=_OkCl0txAfM

slovíčka: endangered (indejndžrd) = ohrožený, feathers (fedrs) = peří, whiskers (wiskrs) = vousky, mammal (meml) = savec, beak (bík) = zobák

19.4. Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

vzhledem k tomu, že se děti orientují v práci na Classroom, budu zadávat úkoly tam. Pokud

někdo má stále problémy s orientací, zavolejte a budeme psát zadání  úkolů i na stránky školy.

V pondělí v 10.00 žádám žáky, kteří mohou být na počítači, aby mi postupně potvrdili pozvánku

na Meet Google. Potřebujeme videospojení, abychom si společně mohli objasnit problémy, které dětem

mohou vzniknout při samostudiu a společně objasnit věci, kterým neporozumí.

                                                                                  Děkuji I.K.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Informace o učivu 14.4. – 15.4.

Český jazyk:

Učebnice:

str.83 / 6 a/,b/,c/,d/,

str.83 / 7 – do jednoho sloupce napsat slovesné tvary, kdy „SE“ je součástí slovesného tvaru,

                    do druhého je “ SE“ předložka.

str. 83 / 8 a/,b/,c/,

Pracovní sešit:

str. 27 / 3

Povinné úkoly:

1/ str. 83 / 6 a/,c/

2/ str.83 / 8 a/

Dobrovolný úkol:

Sloh: “ Jak jsem prožil/a/ letošní Velikonoce“

Čtení:

Práce na čtenářském deníku,

četba vlastní knihy / každý den /. 

POZOR:

Ve středu 15.4. -třičtvrtěletní písemná práce – podrobnosti viz. Classroom.

Matematika:

Učebnice:

str. 99 / 29, 31 – písemně do sešitu

str. 99 /30 – ústně

Pracovní sešit :

str.16 / 1 – 6

Povinné úkoly: 

Prac.seš. str. 16 / 5

PŘEHLED ÚLOH, KTERÉ ŽÁCI ODEŠLOU DO 16.4.

1/ ČJ str, 83 / 6 a/,c/

2/ ČJ str. 83 / 8 a/

3/ Mat. prac.seš. str.16 / 5

Dobrovolně: sloh “ Jak jsem prožil letošní velikonoce „

POUZE připomínám: 

Žáci dělají všechny zadané úkoly, pouze ty, které jsou označené jako “ Povinné“

odesílají zpět!

Angličtina do 22. 4.

Kdo nemůže materiály vytisknout, zapíše správné odpovědi do School/Homework Exercise book.

Unit 5

1) Adjectives and Adverbs

adjectives = přídavná jména, říkají – jaký, jaká, jaké je podstatné jméno

This old grandpa is slow. This girl is very quiet. This T-shirt looks good. I speak good English (dobrou angličtinou).

adverbs = příslovce, říkají kdy, kde, jak se něco děje – mluví o slovese

This old grandpa walks slowly. The girl speaks quietly. This T-shirt suits (sluší) you well. I speak English well.

 

– Material adj-adv 1 – Převeď přídavné jméno na příslovce – pak zkontroluj Materiál adj-adv 1 Check

– Materiál adj-adv 2 – Rozhodni, jestli do věty patří přídavné jméno nebo příslovce – pak zkontroluj Materiál adj-adv 2 Check

 

2) Adverbs of time

a) now = teď

Write to Exercise book three sentences about what are you doing now. Use adverb now and present continuous tense.

(I’m sitting on the chair now….)

b) never = nikdy, sometimes = někdy, often = často, usually = obvykle, always = vždy

Write to Exercise book five sentences about what do you do never, sometimes, often, usually, always. Use adverbs never, sometimes, often, usually, always and present simple tense.

(I never drink alcohol. I sometimes go to school by car. I often clean my teeth after breakfast. I usually read a book before I go to sleep. I always eat ham the first.)

c) I normally do something, but today I’m doing Write to Exercise book two sentences about what you do normally, but what you are doing today.

(I normally go for a walk with my dog, but today I’m staying at home beacuse I’m ill. I normally eat cornflakes for breakfast, but today I’m eating sandwich.)

3) Dobrovolně – těžší online testík – zkus si tipnout a hned zkontroluj J http://esl.fis.edu/grammar/multi/adadv.htm

4) Past tense – minulý čas

a) Nalistuj si v Exercise book stránku, kde jsme si zapisovali, jak se tvoří minulý čas/past tense od sloves pravidelných/regular verbs a nepravidelných/irregular verbs. Najdeš to i v Activity book p. 27 and 29.

b) Podívej se do slovíček z lekce 3 a lekce 5 do rámečků, kde jsou slovesa v minulém čase/verbs in the past. K tomu si otevři Activity book p. 92, kde je seznam nepravidelných sloves. Zaškrtni si nepravidelná slovesa/irregular verbs, která už znáš a která jsou nově v lekci 5. Zkontroluj si v souboru Act. Book. P. 92 irregular verbs. Tato slovíčka bys měl/a umět v obou tvarech.

c) Class book p. 42 – L 5. 4 – Listen, read and translate to Czech and read it aloud. Jednou také přečti nahlas. Všímni si, že celý text je vminulém čase/past tense. Vyhledej všechna slovesa v minulém čase a zkus určit, jestli jsou pravidelná/regular (-ed) nebo nepravidelná/irregular.

Answer the questions: Where was Oliver Grimle? What did he see near him? What did shark do to Oliver? What did dolphins do to the shark? Who did help Oliver? When did he go surfing again?

d) Class book p. 43/ex. 2 Tell the story with your own words using the verbs in past tense. Vlastními slovy převyprávěj příběh a používej připravené věty. Obrázky nahraď slovesy v minulém čase z nabídky.

e) Class book p. 43/ex. 3 – L5.5 – Listen and circle the correct words. (Prosím nekroužkuj do učebnice.) Zkus zjistit, jestli je tato nebo podobná událost stala. Napiš mi tuto informaci do komentáře k úkolu.

Zkontroluj podle Class book p. 42, 43 Check

f) Past tense practise Activity book p. 46/ex. 1, 2 (unjumble = poskládej slovesa z přeházených písmen).

g) Activity book p. 47/ex. 3, 4 – Tuto stranu mi, prosím, vyfoť a pošli mi ke kontrole na email grigelova@truhla.cz nebo na google classroom. Děkuji.

h) dobrovolně Class book p. 47 (L5.11) and Activity book p. 53

!!!Povinně!!! Procvičuj oba tvary nepravidelných sloves a jejich významy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.Informace o učivu 9.4. – 13.4.

Tentokrát nebudeme psát informace o učivu jednotlivých předmětů.

Orientace v zadaných úkolech bude jednoduchá. O prázdninách

si užívejte volníčka a odpočívejte♥♥♥. Pokud budete mít možnost,

posílejte fotky jak prázdniny trávíte, jak si je užíváte, ať se podělíme

o zážitky. Krásné Velikonoce!!!!!!!!♥

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Informace o učivu 6.4. – 8.4.

Český jazyk

Učebnice: srt. 82 – Slovesa

                   – naučit se, co jsou jednoduché a složené slovesné tvary

                 str. 82 / 5 POVINNÉ

                   – do jednoho odstavce vypsat jednoduché slovesné tvary,

                     do druhého složené slovesné tvary

DOBROVOLNÝ SLOH : “ Jak se připravuji na letošní zvláštní Velikonoce „

Matematika

Učebnice: str.99 / 25 – zapiš jako desetinné číslo

                   str. 99 / 26 – 28

                  / vše do sešitu matematiky – prosím nezapomeňte označovat cvičení /

Pracovní sešit: str. 14 / 5 – 11

Vlastivěda:

Učebnice str. 20

                   Co lidé jedli a jak se oblékali

                   Venkovské zvyky 

                  / přečíst, zápis, naučit /

DOBROVOLNÉ: Referát: “ Velikonoční zvyky dnešní doby „

POVINNÉ ÚKOLY K ODESLÁNÍ DO 8.4.

          1 / ČJ str. 82 / 5

DOBROVOLNÉ ÚKOLY

          1 / Sloh – “ Jak se připravuji na letošní zvláštní Velikonoce“

         2 / VL – “ Velikonoční zvyky dnešní doby „

Angličtina:

Milí páťáci,
Velikonoce (the Easter) jsou před námi, proto jim věnujeme úterý a středu. Nic mi posílat nemusíte, jen si úkoly udělejte. Učte se dál slovíčka z Lesson 5. Všechny materiály máte na google classroom nebo v mailu.
Happy Easter 🙂 MG

1) Easter Vocabulary – https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4 – slovíčka si vypiš do Small Exercise book Words

2) Easter Word Hunt (hon, lov) – nejprve přelož slovíčka. Ta, která neznáš, si vyhledej ve slovníku na internetu a zapiš si je do Small Exercise book Words. Pak vylušti osmisměrku.

3) Our Easter – přečti si text. Základní slovíčka najdeš v souboru Our Easter – Vocabulary, ostatní si vyhledej na internetu.
Zkontroluj Our Easter – check.

4) Draw your crazy Easter Bunny – podle návodu si vyrob svého bláznivého velikonočního zajíčka https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs

5) Další videa pro dobrovolníky Easter Facts – https://www.youtube.com/watch?v=h8xqNh4Y9Og
Story of Easter – Jesus https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1.4 Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

někteří žáci zvládají tuto složitou situaci velmi dobře a odesílají požadované úkoly.

Někteří stále ještě zadané úkoly neplní. Je důležité, aby se zapojili všichni. Pokud mi

úkoly nepošlou, nezjistím, kde dělají chyby a následně nemohu vašim dětem pomoci.

Na klasifikaci / a hlavně na přípravu na vyšší stupeň / se to projeví a zameškané učivo

těžko dohoní/. Vím, že situace je velmi těžká, ale jednou to skončí a navážeme na učivo,

které teď probíráme. Proto prosím rodiče o spolupráci. Veškeré učivo, které zadávám

si děti mohou zkontrolovat následně podle řešení, které jim posílám. Děti jsou v pátém

ročníku, měly by pracovat samostatně a pokud něčemu nerozumí, mohou se na mne 

kdykoliv obrátit. Učivo, které mi posílají kontroluji a posílám a vysvětluji chyby / slouží

mi to ke kontrole zvládnutí látky u každého dítěte – pokud dítě úkoly nepošle, kontrola zvládnutí

není. Pokud má dítě problém se samostatnou prací a přípravou je to signál, že ji musí

zdokonalit. Na vyšším stupni je nezbytně nutné, aby bylo schopné zadanou práci vykonat

/ s občasnou pomocí rodičů /. Chápu vážnost současné situace a pokud někdo momentálně

nestíhá, nic se neděje. Ale zapojit se do výuky je povinné. Děkuji těm, kteří se zapojili a pracují

úžasně.♥

                                                Děkuji za spolupráci I.K.

Informace o učivu 2.4. – 3.4.

Český jazyk

učebnice: uč. str 81 / 2,3  Filípek,Tomášek str.85/

                                  82 / 4 a/  b/ c/

          prac.seš.  24 / 8 / domácí cvičení povinné /

                            25 / 9, 10

Čtení : vlastní kniha / čtenářský deník /

Matematika

učebnice: 98 / 20 – 23 – do mat. školní

prac.seš.   14 / 1 – 4

Geometrie: 98 / 24 sešit geometrie

                      73 / 8 / povinný domácí úkol /

Vlastivěda

učebnice str. 19 – Život na vesnici / 18. století /

                               Rozvrstvení vesnic, podoba vesnic

                              – stručné zápisky, naučit, do sešitu obrázek vesnického

                                domu – viz. učebnice

Přírodověda

učebnice str. 59 Trávicí soustava – přijmout a zpracovat

                             – stručné zápisky, naučit,obrázek do sešitu

SHRNUTÍ -POVINNÉ ÚKOLY DO 5.4.

      ČJ -prac.seš. 24 / 8

       M – G: 73 / 8  do sešitu geometrie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                               

 

 

 31.1. Informace pro rodiče a žáky

            Hodnocení došlých prací uveřejňuji na Classroomu, upozornění na případné 

chyby dostávají žáci osobním emailem.

                                                                                                                                                                                                                                 

   30.3. 1.4. 2020

Informace o učivu 30.3. – 1.4.

Český jazyk

str.80 Popis osoby S

            a / přečíst

            b / otázky 1 – 6 zpracovat do Čj školní

Classroom – Napiš vlastní popis jakékoliv  pohádkové bytosti

                         / vzor str.80 – nezapomeň na osnovu popisu /

str. 81 – přečíst a vypsat slovesa

            – zopakovat modré tabulky

Classroom – poslat vypsaná slovesa 

Pracovní sešit str. 24 / 5, 6, 7,

Čtení – průběžně vlastní knihu, doplňovat četbu 

 

Matematika

Učebnice str. 97 / 15 

                         98 / 16 – 19 do sešitu

                         98 / 17 – přerýsovat osu do M školní

                                         / 1 dílek 1 cm /

Pracovní sešit str.12 / 1 – 10

Classroom str. 10 / 9

                            12 / 9, 10

Vlastivěda

str. 17 – Vláda Marie Terezie

str. 18 –  Vláda Josefa II.

přečíst, zápisky do sešitu, naučit

POVINNÉ DOMÁCÍ  ÚKOLY  30.3. – 1.4.-shrnutí:

                        Classroom

1 /  ČJ  Napiš vlastní popis pohádkové bytosti / str. 80 /

2 / Čj 81 / 1 – poslat vypsaná slovesa

3 / M prac.seš. str. 10 / 9

                                    12 / 9, 10

Angličtina

Kdo nemůže materiály vytisknout, zapíše správné odpovědi do School/Homework Exercise book.

VŠECHNY NAHRÁVKY JSOU V MAILU.

Unit 5

1) Class book p. 40

– poslechni si The Animal March, přelož s pomocí slovníčku – L5.1

– do School exercise book vypiš všechna zvířata z písničky

Napiš 6 vět, kde porovnáš zvířata, která sis vypsal. (Eg. The hippo is heavier than ant.)

– Udělej obrázek a pošli ho na můj email marketa.grigelova@truhla.cz

2) Activity book p. 44/ex. 1

3) What animals do you know? Jaká zvířata znáš?

podívej se na video Twins‘ week  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/twins-week
Pozoruj, jaká zvířata se ve videu objeví. Vyplň si materiál k videu (Short stories worksheet) a zkontroluj v souboru Odpovědi (Short stories answers).

– Dobrovolně: Můžeš si zahrát hry a zjistit, jaká zvířata umíš anglicky.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/wild-animals-2

A podívat se ještě na další vtipné video: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/abc-zoo

– Dobrovolně: Materiály zvířata (Animals 1, 2, 3)

4) Class book p. 41/ex. 3 – Přečti si hádanky a uhodni, jaké zvíře se v nich ukrývá.

Vysvětlení příslovcí ADVERBS Pusť si video!!!!! Stáhneš ho: https://www.uschovna.cz/zasilka/WQF85KCDUAMGZXP8-TBB/

– Pro zájemce ještě další psané vysvětlení: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adverbs

5) Activity book p. 44/ex. 2, p. 45/ex. 3,4 – p. 45 vyfoť a pošli mi ke kontrole na email marketa.grigelova@truhla.cz

6) Uč se slovíčka z Unit 5, poslechni si nahrávky (U5 words, part 2) a opakuj.

 

29.3.  Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

Informace o práci jednotlivých žáků jsem poslala  na Classroom.

V případě, že se Vám pokyny nezobrazí, popř. máte jiný problém, zavolejte prosím.

                                          Děkuji Irena Krátká

————————————————————————————————————————————————————

Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

Dnes jsem vložila první úkoly na Classroom. Předem se omlouvám za případné

zmatky. Prosím volejte, pokud bude problém. Děkuji paní Náprstkové, která zabránila

prvnímu zmatku. Zároveň i nadále budou úkoly na webu třídy, aby se informace dostaly ke

všem dětem.

                                                              Děkuji I.K.

 

Informace k učivu 26. – 27.3.

Český jazyk

Učebnice str.79 / 6, 7

                       cv. 6 prosím odevzdat do 29.3.

                      / pokud je to možné prosím vložit na  Classroom, emailem, popř.

                         dříve využ. způsobem/

Pracovní sešit str. 23 / 1, 2, 3,

                           vyplnit do pracovního sešitu a zkusit poslat

                        / Prosím zkuste to, zjišťuji možnosti jednotlivých žáků/

Matematika

Učebnice str. 97 / 11 – 14

                  do sešitu matematiky

              G : 73 / 5, 6, 7,

                   do sešitu geometrie

Vlastivěda

Učebnice str. 17  Světlo rozumu

Přírodověda

Učebnice str, 58  Neúnavné srdce

————————————————————————————————————————————————————

23.3. Informace k učivu 19. -20.3.

           Vážení rodiče

 na kontrolu zadaného učiva by Vám měly přijít emaily:

matematika- učebnice,pracovní sešit

český jazyk – učebnice, pracovní sešit

ČJ – 78 / 1 d/ -pohádka J. Čapka – tento text prosím uchovat, v tomto týdnu s ním

        budeme ještě pracovat

Aj – úkoly na tento týden.

Pokud nějaký email nedorazil, napište, pošlu.

23.3. pozvánka do aplikace Classroom

 Vážení rodiče

  dnes jsem vám zaslala emailem pozvánku do aplikace Classroom.

Prosím potvrďte mi ji, abychom mohli pokračovat ve zlepšení kontaktu mezi mnou a

dětmi. Snažíme se o to, aby se zjednodušila situace a rodiče měli co nejméně práce s domácí

přípravou a přitom výuka byla efektivní. Omlouvám se za případné zmatky. I já se učím.

Krásný večer a děkuji všem za spolupráci. Moc děkuji rodičům,kteří mi pozvání potvrdili.

                                                             Děkuji I.K.

————————————————————————————————————————————————————

Informace o  učivu 22.3. – 25.3.

Český jazyk

Učebnice:  78 / 2

                    78 / 3  vypsat přídavná jména a určit jejich druh

                                 / měkká – M, tvrdá – T, přivlastňovací – P /

                    79 / 4, 5

                                 cv. 5 – prosím zkusit najít / ve středu pošlu řešení /

Čtení: prosím číst každý den a průběžně psát doplňkovou četbu / viz. návod úkoly 16. – 18.3. /

Pracovní seš.:  21/6, 7, 8,

Matematika:

Učebnice: 97 / 7

                    napsat pouze porovnání čísel

                    97 / 8, 9, – do sešitu

Pracovní sešit: str, 10 / 1 – 9

Vlastivěda

Jan Amos Komenský str. 15

 prosím zopakovat a písemně vypracovat do sešitu – 

„Zapište si a naučte se “  str.15 / 1, 2, 3,

5.B Angličtina plán do 27. 3.

Kdo nemůže materiály vytisknout, zapíše správné odpovědi do School/Homework Exercise book.

Dokončení 4. lekce

1) Procvič Present simple and Present continuous tense

– 5.B AJ Mat. 2.

2) 2. stupeň přídavných jmen / COMPARATIVE ADJECTIVES

 – online cvičení https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparatives-1

https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-multiple-1

https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-write-1  Pozor – intelligente -> more intelligente, beautiful -> more beautiful

3) Activity book p. 41 – napiš své jméno nahoru na stránku, doplň, vyfoť a pošli emailem marketa.grigelova@truhla.cz, p. 42 – pusť si nahrávku L 4.6 a L 4.7

4) Class book p. 37

– Pusť si nahrávku L Class book p. 37

5) Activity book p. 43

6) Class book p. 38-39

7) Začni se učit slovíčka Unit 5

21.3. Informace o zlepšení komunikace mezi učitelem a žákem

        Vážení rodiče

v rámci zjednodušení komunikace v co nejkratší době přejdeme na Google Classroom.

I nadále budou informace na web stránkách třídy. Aktuálně systém běží v provizorním režimu

/ čeká se na schválení školní licence /. Neprodleně poté sdělíme jednotlivé přístupy do školních účtů.

Další metodou zjednodušení by mohl být Skype. Můj je na jméno Irena Krátká. 

Situace je pro nás nová, ale budeme se snažit o ulehčení domácí přípravy. A společně to určitě

zvládneme. 

                             Děkuji I.K.

 

20.3. Další námět na doplnění samostudia:

Vážení rodiče

děti mohou použít interaktivní učebnice pro domácí použití nakladatelství NOVÁ ŠKOLA –

DUHA.

Certifikáty jsou nyní nově volně k dispozici na webových stránkách:

www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

Nakladatelství Fraus /www.fraus.cz / akci UČENÍ DOMA.

Jedná se o procvičování jednotlivých předmětů.

Cesta k online cvičení je následující:

www.skolasnadhledem.cz->online cviceni->nabídka ze čtyř možností:1. Stupeň,

2.Stupeň, 3.Stupeň. Nebo cizí jazyky. Dále vyberu a kliknu na konkrétní čtvereček s předmětem,

kde se držím již popsaných instrukcí a to do doby, než se spustí online procvičování.

Vše funguje zdarma a bez jakékoliv registrace.

Další možností je využití interaktivní učebnice FLEXIBOOKS, opět na stránkách www.fraus.cz

Na úvodní stránce je výrazné okno UČENÍ DOMA. Zde v tomto okně lze kliknout na “ chci využít zdarma“,

což žáka přesměruje na stránku s odkazy. Poté sjedu do sekce INFORMACE PRO STUDENTY/ŽÁKY,

nebo INFORMACE PRO RODIČE / obojí je stejné  / a kliknu u FLEXIBOOKS na VYPLNIT FORMULÁŘ,

kde vypíše žák  údaje na které mu bude zaslána zpětná reakce s interaktivní učebnicí.

 

 

19.3.  Vážení rodiče

   zaslala jsem dětem řešení zadaných úkolů.

V řešení Čj mají děti splnit úkol / nejpozději do 22.3. /. 

                                                         Děkuji I.K.

Informace pro rodiče:

Nabídka školní psycholožky : https://www.delamcomuzu.cz/

Informace o učivu 19.3 -20.3.

Matematika:

učebnice : str. 95/ 46, 47, 48,

                          96/  1, 4, 5, – stačí odpověď

                          96/  2 – zopakovat

                          96/ vypočítat, ověřit zkouškou

pracovní sešit : 8/ 8, 9,10,

                            G : str. 73 / 1, 2, 3, 4 – výpočet do sešitu geometrie

Český jazyk:

učebnice:      str. 77/ 5, 6,

                       str. 78/ 1 a-d  / vše  písemně/

pracovní sešit : str. 20 / 3,4,

                            str. 21 /  5

 

Vlastivěda:

str.14  Ve školních lavicích / 2. polovina 17., začátek 18. stol/

             Různé školy

             přečíst, naučit, zápisky,

Přírodověda:

Kůže – vnější ochrana těla

Nepostradatelný dech

/ přečíst, zápisky, naučit /

                                                                                                                              

17.3.   Vážení rodiče

paní učitelka Grígeĺová se omlouvá, materiály k Aj mi pošle během dnešního dne.

Zatím mají děti dělat ostatní cvičení.

                                     Děkuji I.K.

Informace  o učivu : 16.3. -18.3.

Český jazyk

učebnice str.77 – modré obdélníky naučit,písemně do sešitu 77/ 3,4

pracovní sešit str. 20/1;  20/2  do školního sešitu

návrhy na procvičení:

www.umimecesky>cesky-jazyk-5-trida

www.umimecesky>diktaty-5-trida

www.SCIO.cz>onlinetesty>testzdarmaNL

Čtení:

Prosím pravidelně číst vlastní knihy a průběžně dokončit doplňkovou četbu.

Původní témata byla:

Příběhy se zvířecím hrdinou, příběhy s dětským hrdinou,báje a pověsti,pohádka,humoristická

kniha,Sci-fi,fantasy,horor, encyklopedie, dobrodružná kniha,kniha básní,kniha podle osobního zájmu.

Vzhledem k tomu, že si děti nemohou nyní opatřit doporučovaná témata, mohou číst knihy, které mají

k dispozici a zaujmou je. 

Po přečtení napíší na papír / odevzdají po návratu do školy /

Text musí obsahovat: 

Název knihy, autora, ilustrátora, stručný obsah knihy, co se v knize líbilo / nelíbilo /, 

komu by knihu doporučil/a/,ilustraci.

Do konce školního roku by děti měly mít 10 ukázek jednotlivých žánrů. Většina dětí

splnila již 2/3 zadání. V současné situaci nemusí děti dodržet zadaná témata, ale měly

by si pravidelně číst. Pokud budou potřebovat vysvětlení jednotlivých pojmů / cizinci /, 

slova si napíší a telefonicky jim je vysvětlím. / stačí prozvonit, zavolám zpět /

Matematika: 

učebnice str. 95/ 42,43,44 – písemně do sešitu

vypočítat: 

682 319 . 271 =

926 345 . 321 =

704 650 . 654 =

Vlastivěda

učebnice str.13

Přečíst, zápisky, naučit.

Do sešitu zpracovat písemně – “ Zapište si a naučte se „

/ pokud nemají děti přístup na internet, mohou vynechat cv.4 /

Angličtina do 20. 3.

Kdo nemůže materiály vytisknout, zapíše správné odpovědi do School/Homework Exercise book.

Procvičování přítomného prostého času/PRESENT SIMPLE a 2. stupeň přídavných jmen/COMPARATIVE ADJECTIVES

1) Procvič Present simple and Present continuous tense

– Video pro zopakování – Využij materiál ke cvičení, který najdeš pod videem.

– Materiál  5.B AJ Mat. 3   a   5.B AJ Mat. 4.

2) 2. stupeň přídavných jmen / COMPARATIVE ADJECTIVES

 – Vyzkoušej si psaní – Materiál 5.B AJ Mat. 5

– Vyplň Materiál 5.B AJ Mat. 6

– online cvičení

https://speakspeak.com/english-grammar-exercises/elementary/comparative-adjectives-2

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-2136.php

3) Class book p. 33/ex. 3 – Repeat the parts of the body. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/parts-the-body

Measure and compare parts of your body with your brother, sister, mother or father.

Write it in your School/Homework Exercise book.

(Zopakuj si části těla. Změř a porovnej části svého těla se sourozencem nebo rodiči. Zapiš podle návodu v učebnici do sešitu.)

4) Class book p. 33/ex. 4 – Listen and match the words with the gaps.

– Pusť si nahrávku L 4.3

5) Activity book p. 38 – Ordinal numbers = řadové číslovky

– Procvič https://www.turtlediary.com/game/ordinal-numbers.html

– p. 38/ex. 1 – pusť si nahrávku L 4.4

– p. 38/ex. 2 – pusť si nahrávku L 4.5

6) Activity book p. 39/ex. 1, 2 – Stránku nejdříve podepiš. Potom vyplň. A vyplněnou stránku vyfoť nebo naskenuj a zašli e-mailem na marketa.grigelova@truhla.cz do 20. 3. Povinné!!!

7) Reading. Class book p. 34 – Přečti si a přelož do svého rodného jazyka. Slovíčka, která neznáš, si vyhledej a zapiš do sešitu se slovíčky. P. 35 dobrovolně. Správné výsledky zkus dohledat na internetu.

Nahrávky, materiály a správné výsledky pro kontrolu najdete v e-mailu.

————————————————————————————————————————————————————

15.3. Informace pro rodiče:

           Vážení rodiče

      do dnešního dne by Vám měly přijít 4 e-maily.

1/ Řešení 11.3. -13.3. český jazyk – učebnice

2/ Výsledky matematika 11.3. -13.3. – učebnice

3/ Český jazyk – pracovní sešit str. 19

4/ Matematika – pracovní sešit str. 6

Pokud Vám nějaký e-mail nedošel, napište mi SMS – obratem pošlu. 

                                                           Děkuji I. K.

13.3.   Vážení rodiče

           emailem jsem Vám dnes zaslala výsledky řešení zadaných úkolů z učebnice ČJ.

Tímto způsobem vždy pošlu matematiku a český jazyk. Prosím zašlete mi tel.čísla dětí a zároveň jim prosím

dejte mé číslo. V případě jakéhokoliv dotazu stačí, aby mě dítě pouze prozvonilo. Zavolám jim a daný problém

vyřešíme.

                  Děkuji I.K.

 

 

13.3. Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

zasílám další informace, které mohou dětem pomoci se samostudiem.

 

Česká televize spouští od pondělí 16.3. projekt nazvaný UčíTelka na ČT 2.

Každý všední den startuje od 9 hodin vyučování.Každý blok trvá 30 minut a bude určen vždy pro jeden ročník nižšího stupně ZŠ.

Dalším projektem ČT, který má posílit samostudium a pomoci rodičům bude specializovaný web, jenž nabídne až 3000 vzdělávacích videí.

Přípravy na přijímací zkoušky úterý a čtvrtek od 14 hod. ŠKOLA DOMA.Úterý – český jazyk, čtvrtek – matematika.Jedná se o interaktivní formát, žáci se budou prostřednictvím chatu ptát,co je zajímá a čemu nerozumí, zároveň ale budou probírat s učiteli, zajímavou a interaktivní formou, i vybraná témata z daných oblastí.

 

 

12.3. Další přehled dostupných vzdělávacích produktů pro výuku ON-LINE:

          http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-

          vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma

12.3. Vážení rodiče

           Zasílám nabídku volně dostupných elektronických učebnic a certifikátů Nové školy, které

           jsou nově k dispozici pro domácí použití:

          https://www.fraus.cz/ucenidoma

          www.novaskola.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

————————————————————————————————————————————————————

Informace o učivu  11.3. – 13.3.

Prosím veškeré zápisky do sešitu nadepsat: datum a téma hodiny /viz. učebnice /

Vlastivěda:

Život v barokní době

Baroko 

Barokní stavitelství str.12

přečíst, naučit, zápisky do sešitu

Přírodověda:

Člověk a jeho místo v říši živočichů

Lidské tělo v pohybu

     přečíst, naučit,zápisky do sešitu

Matematika:

Učebnice: str.94 / 36,37,38,39,40 

                   písemně do sešitu – pozor,číslo prvního cvičení může být 37 –

                   dvě vydání učebnice, jedná se o dvě vydání

                   naučit červeně zvýrazněný text

Do školního sešitu  vypočítat:

                    983 754 : 45 =

                     735 211 : 21 =

                     358 194 : 72 =

                      954 187  . 756 =

                       576 558 . 543 =

                       632 972 . 184 =

Pracovní sešit: str. 6 / 1 -11

Geometrie: učebnice str.67  červený text naučit

                      do sešitu geometrie narýsovat,popř.vypočítat 67/2,3,5,6,7,

Český jazyk

Učebnice – 74/ 4,5,6, 76/ 1,2

                    písemně do sešitu podle zadání v učebnici  

                     pokud má cvičení více úkolů,splnit

                    ústně a naučit:

                    str,75 – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

                     str.76 – množné číslo, 1.a 5. pád rodu mužského,životného

pracovní sešit:

                      str.19/ 5,6,7- říkat si vzory v příslušné

m tvaru

Angličtina:

Procvičování přítomného prostého času/PRESENT SIMPLE a 2. stupeň přídavných jmen/COMPARATIVE

1) Vytisknout a vyplnit zaslaný materiál 5.B AJ Mat. Present continuous1., 5.B AJ Mat. Present continuous 2. Správné výsledky najdeš dole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Výsledky HW v Activity book p. 32/ex.1

  1. F (Father wasn’t there because he wanted both of them to win.)
  2. F (Venus won.)
  3. T
  4. T
  5. F (There are Serena, Venus and three sisters. = 5)

3) Jako HW si měli opsat do malého sešitu MS 1. odstavec textu The Williams sisters. S pomocí slovníčku Unit 4 mají vyhledat v textu a podtrhnout stupeň přídavných jmen/comparative. Přečíst druhou část textu z Activity book a vypsat opět 2. stupeň přídavných jmen/comparative. Barevně vyznačit koncovky –er. A napsat nadpis Comparative adjectives.

4) Class book p. 36 and 37 – pravidla pro tvoření druhého stupně přídavných jmen/comparative adjective

 1. Podívat se na tabulku a všímat si přidání –er a změn ZAPAMATOVAT SI
 2. Pustit si video https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A
 3. Zhrát si kvíz – Small Exercise book – vždy zastavit po přídavném jménu, žák zapíše 2. stupeň přídavného jména/comparative. Pustí video, správný tvar se mu ukáže. Potom vybere ze dvou obrázku a napíše větu….. An apple is bigger than pencil.
  1. Zde je kvíz: https://www.youtube.com/watch?v=E71eT-xDch8

Správné výsledky:

5.B AJ Mat. Present continuous 1.

 1. watching 7. showing
 2. stopping 8. meeting
 3. having 9. filling
 4. planning 10. cutting
 5. paying 11. eating
 6. talking 12. winning

5.B AJ Mat. Present continuous 2. – Například

 1. I am sleeping.
 2. I am sitting in the classroom.
 3. I am eating my lunch.
 4. I am leaving the school.
 5. I am doing my homework.
 6. I am eating my diner.
 7. I am taking a shower.

8. I am going to bed.

Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

každé tři dny napíšu pro děti práci z jednotlivých předmětů.

Dělám to proto,že pokud bych napsala práci na 14 dní,bylo by všechno rychle

hotovo.Proto budu vše rozepisovat. V případě, že by děti někam odjely a neměly

možnost se na stránky třídy dostat, prosím zavolejte a já Vám řeknu práci na 14 dní.

Pokud budete chtít jakoukoliv doplňující informaci,zavolejte.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Probraná látka k 6.3.

Český jazyk – procvičování skloňování přídavných jmen tvrdých

                         přídavná jména měkká – úvod do učiva

Matematika – desetinná čísla -porovnávání, převody desetinných

                         zlomků na desetinná čísla, úvod – sčítání desetinných čísel

Vlastivěda    – bitva na Bílé hoře, třicetiletá válka

Přírodověda – rostliny, živočichové

Informace pro rodiče:

10.3. Návštěva Pražského hradu – 8. 00 – cca 13.20. Děti budou mít s sebou : svačinu, dostatek pití,

lítačku, vhodné oblečení podle počasí / po splnění zadaných úkolů mají děti vstup zdarma do jednotlivých placených částí /, peníze pro vlastní potřebu. Děti, které nemohou chodit / vycházka bude fyzicky náročná budou na dopoledne zařazeny do jiných tříd, popř. mohou se souhlasem rodičů zůstat doma a v 11.40 jim vyučování končí.

Informace pro rodiče:

Lyžařský kurz: přeplatek činí 740 Kč. Žákům bude vráceno 700 Kč,40 Kč použijeme na doplatek divadelního představení / omlouvám se, ale vrácená částka se mi nepodařila rozměnit ani na poště, proto jsem zvolila toto řešení /.

Dne 3.3. návštěva  MK Mariánské náměstí – Tema  Letem světem – Český rok – program zaměřený na Velikonoce.

Probraná látka k 3.3.

Matematika – Desetinná čísla – pojmy, porovnávání velikosti, číselná osa, převody desetinných zlomků

                          na desetinná čísla

                         G: Diagramy, souřadnice bodů – opakování

Český jazyk –  Přídavná jména tvrdá – skloňování, vzory přídavných jmen

Vlastivěda –     vláda Jiřího z Poděbrad

Přírodověda – Bakterie a sinice

 

Angličtina v době lyžařského výcviku

Na lyžařském výcviku budou žáci procvičovat minulé tvary nepravidelných a pravidelných sloves (tištěný materiál) a 1. část slovíček ze 4. lekce, kterou mají v malém sešitu se slovíčky.
Prosím, aby ti, co na lyžařský výcvik nejedou, procvičovali také. Kopie přikládám.
Děkuji, Grígeľová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče – lyžařský výcvik

Odjezd :  10.00 naproti Fantově kavárně – parkoviště Hl.nádraží – / stejné místo jako vždy /

Sraz : nejpozději 9.45

Děti budou mít s sebou věci viz informace k odjezdu / pokud budou mít rodiče jakýkoliv 

dotaz, zavolejte prosím třídní učitelce /

Učivo : děti si s sebou vezmou  učebnice a sešity  přírodovědy a vlastivědy, dále každý žák 

dostane 30.1. desky s xeroxy, které vezme s sebou. Dále jako na minulých školách v přírodě.

Příjezd z lyžařského výcviku 7.2. cca 11.00 / rodiče mohou zavolat – upřesním čas podle dopravní

situace /

31.1. Pololetní prázdniny

Probrané učivo k 24.1.2020:

Český jazyk –  Tvarosloví

                          Podstatná jména – mluvnické kategorie podstatných jmen

                          Čtení – 30.1. odevzdat třetí doplňkovou četbu

Matematika –  Zlomky – shrnutí a opakování / učebnice str. 55 , PS  str. 64 /

                          G: souřadnice bodů

Vlastivěda –     Život ve středověku str. 31

Přírodověda – Vesmír -opakování probraného učiva, prezentace referátů

Učebnice a sešity vlastivědy a přírodovědy si vezmou děti s sebou na lyžařský výcvik.

V minulém týdnu děti navštívily  MK – Řecké báje a pověsti

Proběhl preventivní program na téma “ Přechod žáků na vyšší stupeň popř, víceletá

gymnázia.

 

12.1. Informace pro rodiče

15.1. se konají třídní schůzky od 17.00 /informace o prospěchu,chování,

případných dotazů k lyžařskému výcviku /. 

12.1. Informace pro rodiče :

V tomto týdnu dostaly děti informace k lyžařskému výcviku.

Na informacích je i číslo účtu a variabilní symbol k platbě každého dítěte.

Dále žádám rodiče těch žáků,kteří mají neplatné posudky od lékaře,popř. kartičky

pojištěnce,aby tyto dokumenty děti přinesly nejpozději v posledním týdnu před odjezdem.

/  v případě jakékoliv nejasnosti Vaše dotazy zodpovím na třídní schůzce.

popř. telefonicky /. Oproti minulým výjezdům je jedna malá změna,děti s sebou

budou mít učebnice a sešity vlastivědy a přírodovědy. Další předměty budou opakovány

formou xeroxů -děti dostanou desky před odjezdem/.

Probrané učivo k 10.1.

Tento týden jsme převážně věnovali opakování a přípravě na pololetní písemné práce.

Akce školy:

23.1. Městská knihovna Mariánské náměstí – téma – Řecké báje a pověsti.

Informace pro rodiče – leden 2020

Pololetní písemné práce:

Vážení rodiče

Po krásných,doufám, že pohodových 14 dnech odpočinku nám opět nastává

těžší pololetní období. Proto píši přehled toho,co nás v lednu čeká, aby si děti mohly 

zopakovat probrané učivo.

10.1. – Vlastivěda str. 20 – 24 / doporučuji se zaměřit na otázky na str. 23 a 24 /

13.1. – ČJ – učebnice do str. 50

14.1. – M – učebnice  do str.48 

Akce školy:

7.1. Den otevřených dveří

15.1. Třídní schůzky od 17.00 – informace o prospěchu

                                                         Švp- lyžařský výcvik

31.1. pololetní prázdniny

1.2. -7.2.  lyžařský výcvik

10.2. -13.2. -ověření přihlášek na střední školy / třídní učitelka /

17.2. – 22.2. – jarní prázdniny

 

Probrané učivo k 22.11.:

Český jazyk :     přídavná jména s příponou -ský;

                             předpony s-,z-,vz-,

                             opakování: shoda přísudku s podmětem, vzory podstatných jmen a jejich apl.

                             mluvnické kategorie – podstatná jména, slovesa;

Matematika :    písemné násobení víceciferným činitelem

                            písemné dělení

                            písemné sčítání a odčítání

                           jednotky času

                            G : výpočet obvodu mnohoúhelníků

Vlastivěda :       Život chudých lidí v době přemyslovských knížat

Přírodověda :    Opakování probraného učiva – písemná práce

Informace pro rodiče:

69.matematická olympiáda

Dnes děti dostaly matematickou olympiádu.Této olympiády se zúčastňují pouze žáci,

kteří mají zájem.První kolo vypracují děti doma / prosím, bez pomoci rodičů /.

První trojici úloh  odevzdají žáci do 22.11.,druhou do 6.1. / je možné odevzdat 22.11. všechny úlohy / třídnímu

učiteli. Druhého kola se zúčastní úspěšní účastníci dne 29.1.2020. Minulé ročníky se konaly

na ZŠ –  Brána jazyků Uhelný trh. Pokud se v letošním školním roce místo konání změní,

oznámím to na stránkách třídy.

Probrané učivo k 15.11.

Český jazyk     Přídavná jména odvozená příponou  -ský

                          Učebnice str.31

                           Pracovní sešit str. 24

Matematika     Písemné dělení

                           Učebnice str.33

                           Pracovní sešit str. 38

                           Gemetrie: úhel  14 – 15

Vlastivěda:       Začátek českého státu str. 16

                           Prezentace referátů : Bořivoj a Ludmila

Přírodověda     Do strany 18

                           písemná práce – energetické suroviny, půda

Vážení rodiče

Na tento víkend jsem dětem vybrala žákovské knížky – čtvrtletní hodnocení. / 15.11. /

Informace pro rodiče:

Třídní schůzky se konají ve středu 13.11. Budou probíhat formou konzultačních hodin

od 16.00 do 18.00.

 

 

Probrané učivo k 8.11.

Český jazyk       opakování učiva na čtvrtletní písemnou práci

                             učebnice str. 28

                             pracovní sešit str.20

                             čtvrtletní písemná práce v pondělí 11.11.

                             G: prosím zopakovat rýsování obdélníku,výpočet obvodu,

                                  diktát čtverce nedopadl nejlépe

Matematika       opakování učiva na čtvrtletní práci

                             učebnice str.32

                             pracovní sešit str.34

                             čtvrtletní písemná práce v úterý 12.11.

Vlastivěda          čtvtletní písemná práce

                             učebnice str.14

Přírodověda       energetické suroviny,půda

Informace pro rodiče – opakované výpadky topení:

6.11. 

Vážení rodiče

Dnes v 19.00 bylo topení plně v provozu.Může se pak stát,že během 

noci opět vypadne /jako se to stalo dnes v noci /.

Zítra ráno v 8.30 proběhne opakovaná oprava topného systému.

Proto prosím,aby děti měly v případě opětovného výpadku i teplejší oblečení.

 

Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

Dne 6.11. se naše třída učí podle normálního rozvrhu

 

Informace pro rodiče:

Omlouváme se za vzniklou krizovou situaci.V průběhu podzimních prázdnin

došlo k poruše topného systému.Neprodleně byla provedena oprava.

Topení naskočilo, bohužel ve večerních hodinách opět vypadlo /vadná součástka /.

Z toho důvodu i v pátek topení nefungovalo. V současné době se snaží škola vzniklou situaci vyřešit.

Za předpokladu,že se do pondělí 4.11. nepodaří kotel opravit proto prosím,aby děti byly oblečeny tak,abychom 

mohli jít na dopoledne na vycházku. Vzhledem k časové tísni nemohu zajistit jiný výukový program.

Ve třídě je velmi chladno a děti tam nemohou být 5.hodin.Děti si přinesou všechny učebnice,které si v případě

náhradního programu necháme ve škole.

                                                  Děkuji za pochopení Irena Krátká

Výukový program:

3.12. MK Školská – téma Jak na referát

 

Probrané učivo k 1.11.2019

Český jazyk    učebnice str.26

                         pracovní sešit str.20

Matematika   učebnice str.30

                         pracovní sešit str.28

                         G: rýsování obdélník,čtverec podle diktátu

                               / 31.10. vysoká absence žáků /

Vlastivěda      str.13

                          písemná práce 8.11. učebnice str. 10 – 13

V příštím týdnu budeme psát čtvrtletní písemné práce z  M, Čj

/ obsah – probrané učivo /

Výukový program:

31.10.  MK- Školská – Dušičky a Halloween – lidové zvyky a tradice – cca. 8. 00 – 9. 30

             Od 3. vyučovací hodiny vyučování podle rozvrhu.Děti potřebují lítačku.

Třídní schůzky 13.11.

Třídní schůzky se budou konat formou konzultačních hodin od 16.00 do 18.00.

Pokud rodičům tento termín nevyhovuje je možné telefonicky domluvit jiný.

 

Vánoční fotografování 8.11.

fotografování jednotlivců

sada vánoční obsahuje:  3 kusy přání

                                             3 kusy pohlednice

                                             3 kusy balíčenka

                                             4 kusy malá fotografie

cena 270 Kč

fotografují se pouze žáci, kteří mají o tuto sadu zájem

bližší informace na:

www.skolnifotografie.cz 

přání /Červený strom /

Probrané učivo k 25.10.

Matematika      učebnice str. 28

                             pracovní sešit do str. 28

                             G: prac.seš. str. 30

                                  čtverec a obdélník – úhlopříčky, obsah, obvod

                                  trojúhelníky, troj.nerovnost,přepona, odvěsna

                                   31.10. – kontr.práce – rýsování čtverce,obdélníku 

Český jazyk              učebnice str.26

                                   pracovní sešit str.20

                                   prosím o průběžné opakování shody přísudku s podmětem

Vlastivěda                opakování – pravěk

Přírodověda             nerosty, horniny,energetické suroviny

16.10. – Prevence – vztahy v kolektivu, chování  k žákům s asp.syndr.

 

 

17.10. Návštěva Planetária

 

Probrané učivo v týdnu od 30.9 – 4.10.

Matematika       učebnice str.20

                              pracovní s. str.18

Český jazyk         učebnice str.17

                              prac.seš.str.14

Vlastivěda           Příchod Slovanů

Přírodověda        Nerosty,horniny

Probrané učivo – září

ČJ – Opakování učiva 4.ročníku

český národní jazyk,slova významově nadřazená,řazení podle abecedy,psaní velkých písmen,psaní u,ů,ú,

párové hlásky,slova příbuzná,slovní druhy,mluvnické kategorie u sloves a podstatných  jmen, vyjm.sl a

jejich aplikace,vzory podst.jm. a jejich apl.,shoda přísudku s podmětem /učebnice do str. 11 /

Informace pro rodiče:

Vážení rodiče

Srděčně vás zveme na informativní schůzku o podmínkách a pravidlech přijímacího řízení 

na střední školy, která se koná dne 9.10.2019 od 17.00 hod. v budově Truhlářská 22,učebna 401.

Informace podá ředitelka školy PhDr. Jitka Kendíková

Školní rok 2019 / 2020

Vyučující:   AJ – M. Grigelová

                     Vv – K. Vogel Bulínová

                      Hv – K.Kratochvílová

                      Inf – K. Vogel Bulínová

Školní speciální pedagog: Mgr. Nicol Gruberová

Výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Redlichová

Třídní schůzky:  4.9.2019, 13.11,2019,15.1,2020,8.4.2020 vždy od 17. 00 hod.

Prázdniny: podzimní – 29. – 30.10. 2019

                     vánoční –    23.12. – 3.1. 2020

                    pololetní –    31.1. 2020

                     jarní –           17.2. – 23.2. 2020

                     velikonoční – 9.4. a 13.4. 2020

                     hlavní –          1.7. – 31.8. 2020

Dny otevřených dveří: úterý 10.12.2019 a úterý 7.1.2020 / od 15.00 do 18.00 /

Plán akcí: 7.9. Trilopark

                   14.9. MK Školská – mediální výchova

                    17,10. Planetárium

                    23.1. MK Mariánské náměstí – Řecké báje

                    13.2. MK Mariánské náměstí -Vynálezy

                    3.3. MK Mariánské náměstí -Český rok

Další kulturní akce budou zařazeny podle aktuální nabídky.

Škola v přírodě: 1.2. – 7.2. 2020 – lyžařský výcvik

                              jarní- termín bude upřesněn