Akce

Výměnný pobyt 6.C v Terstu

Žáci 6.C se jeli seznámit se svými kamarády z Terstu. Od 8.4. do 14.4.2018 s nimi prožili intenzivní, aktivitami nabitý program a věříme, že si odvezli nejen nové poznatky, novou italskou slovní zásobu a zážitky, ale také neocenitelnou životní zkušenost.

Mgr.Helena Sisrová, Mgr.Jana Hančová a Marco Negretto

Gli studenti di Z6.C sono andati  a Trieste a conoscere i loro amici del progetto di gemellaggio. Dall´ 8 al 14 aprile 2018 hanno vissuto un programma intenso, pieno di attività e crediamo che ne sono tornati non solo con nuove conoscenze, nuove parole ed esperienze ma anche con un’esperienza di vita inestimabile.

Mgr. Helena Sisrová, Mgr. Jana Hančová e Marco Negretto 

                                

Vítejte na česko-italské svatbě!
Hodinu občanské výchovy lze strávit různě. Povídáním o tom, jak se svatba slaví, jaké jsou podmínky pro vstup do manželství… Nebo se to dá zažít. Dáte dohromady nevěstu a ženicha, jejich rodiče, kamarády, svědky, družičky, oddávajícího, fotografa a DJ. Výsledkem je skvělý zážitek pro všechny. Mimochodem, došlo i na svatební průvod, tanec a předávání svatebních darů. Za nás – jenom přihlížející učitele – jedna velká jednička pro celou svatební partu.
Martin Mudra

Benvenuti al matrimonio ceco – italiano
Nella nostra scuola le lezioni di educazione civica trascorrono in modo particolare.
In una prima fase di insegnamento tradizionale, gli studenti hanno appreso come  si celebra il matrimonio, i diversi riti e quali sono le condizioni necessarie per sposarsi in Italia e in Repubblica Ceca. All’aspetto teorico abbiamo aggiunto una fase pratica, in cui gli studenti hanno avuto la possibilità di sperimentare, nel concreto, cosa significhi sposarsi e organizzare un vero matrimonio con tutti i partecipanti: gli sposi, i loro genitori, gli amici, i testimoni, le damigelle d’onore, il fotografo ufficiale e il DJ. In più, per ricreare una vera atmosfera nuziale, non potevano mancare le fedi sopra il cuscino, il corteo nuziale, il lancio del riso, il rinfresco, il primo ballo degli sposi e la consegna di regali di nozze.Un momento di divertimento anche per gli insegnanti, presenti alla cerimonia. Il risultato è stata una grande esperienza per tutti, un’attività didattica pratica, coinvolgente ed istruttiva, ma soprattutto un momento di divertimento per tutti gli invitati al matrimonio.
Cosa ne pensate?

   

    

Projektový den
Italská sekce naší školy organizuje každé dva měsíce speciální projektové dny, které jsou zaměřeny na italskou historii.  Cílem projektu je prohloubit historické znalosti studentů, přiblížit jim studium historických předmětů a také komunikovat v italském jazyce. Žáci pracují v menších skupinách, učí se používat italský jazyk a spolupracovat, což není zcela jednoduché!Tentokrát jsme s 6. C zavítali do starověkého Říma, seznámili jsme se s Romulem a Remem, životem a tradicemi Římanů a už víme, jak to bylo se založením Říma!

La nostra scuola organizza ogni due mesi delle giornate speciali incentrate su un approfondimento della storia italiana, in cui si proiettano video e documentari su specifici argomenti. Lo scopo del progetto è quello di approfondire le conoscenze degli studenti e avvicinarli allo studio di materia storiche. La classe viene divisa in gruppi e gli studenti imparano anche a collaborare tra di loro e riportare informazioni all’interno del gruppo in italiano. Con la classe Z6.C abbiamo studiato i popoli italiaci pre-romani e iniziato a parlare della grande potenza di Roma. I ragazzi hanno appreso la storia di Romolo e Remo e gli usi e costumi dei Romani in età repubblicana.
Abbondo Gaia     

          

          

                      

Pitva kapra 
Vánoce už jsou za námi, ale my jsme si je dne 8. 1. 2018 v 7. C připomněli kaprem. Nepřipravili jsme si ho k vánoční večeři, ale podívali jsme se na něj zevnitř! Tak jsme mohli zúročit své teoretické znalosti v praxi! Pitva se nám povedla skvěle a někteří žáci 7. C se ukázali jako skuteční mistři „chirurgové“(nebo patologové?)! Přesvědčte se sami.                                     

Dissezione della carpa
Le feste natalizie sono giá finite ma noi della 7.C le abbiamo ricordate con la carpa. Non l´abbiamo preparata per la cena di Natale ma bensí osservata da molto vicino! Abbiamo cosí potuto mettere alla prova le nostre conoscenze teoriche! La dissezione della carpa é andata molto bene ed alcuni alunni hanno dimostrato delle qualitá da veri e propri chirurghi!
Jana Hančová                                                                                                                                                                          

      

       

  •  

Dne 22.12.2017 se konala dlouho očekávaná vánoční besídka 6.C, na kterou se děti moc těšily. Besídka se vydařila. Popřáli jsme si, podarovali jsme se, ochutnali cukroví, zazpívali jsme si koledy a vyposlechli Oliverův houslový přednes Humoresky. Moc ho chválím a děkuji! Pak se ujali programu „DJové“ a tancovalo se a povídalo.


Děkuji všem za milé dary a přání!:)

Přeji hezké sváteční dny a hodně elánu do nového roku!

Helena Sisrová

Dne 20.12.2017 se třída 6.C vydala do Novomlýnské věže, zhlédnout multimediální výstavu „Praha hoří“ a vyslechnout zajímavé povídání paní lektorky Markéty Gausové Zörnerové, která nás nejprve, venku před věží, uvedla do historických souvislostí o vodě (i pitné vodě) v Praze, břehu Vltavy, který sahal až k věži a o stavbě věže samotné.

 

Pak následovalo povídání o požáru Národního divadla a jeho znovuobnovení přímo ve věži, kde děti dostaly pracovní list a společně s paní lektorkou debatovaly a řešily úkoly.

Po této části programu se děti vydaly na prohlídku malých místností vedle schodiště, ve kterých se nacházela multimediální expozice.

Helena Sisrová

Dne 20. 12. 2018 se 7. C a 8. B vydali na procházku vánoční Prahou. Našim cílem bylo prohlédnout si chrámy různých církví, porovnat je a dozvědět se o nich něco zajímavého. Naše cesta začala u Jeruzalémské synagogy, pak jsme si prohlédli evangelický kostel U Salvatora, kostel sv. Ducha, který využívá ke svým bohoslužbám Arménská církev. Víte, že Arménie se stala prvním státem, kde bylo oficiálně přijato křesťanství už kolem roku 300? Naše putování jsme zakončili v kostele Panny Marie Vítězné u „Pražského Jezulátka“.
Jana Hančová a Bára Korečková 

Dne 19.12.2017 třída 6.C navštívila Muzeum hlavního města Prahy, aby navštívila dílnu na téma vánoce. Paní lektorka Mgr. I. Vachková, PhD měla perfektně připravený program.

Na první koláži jsou fotky z aktivity „Živé obrazy“, kde měly děti vytvořit ve skupinách živý obraz vánoc – co je pro ně o vánocích důležité, jak je slaví doma. Úkolu se zhostily bravurně!:)

Dále měli krátkou přednášku o zvycích a tradicích, různých podobách vánoc a jejich historii, několik úkolů jako složení Betléma a výklad z hrnku.

Nakonec si vyrobily svíčku ze včelího vosku a korálkového anděla. Pánové mě naprosto překvapili, korálkoví andělé je bavily!:)

Helena Sisrová

Dne 1. 12. 2017 jsme se vydali se 7. C. třídou na Přírodovědeckou fakultu UK, abychom si otestovali své vlastní smysly a porovnali je. Otestovali jsme si svůj barvocit, hmat, změřili jsme si od kolika hertzů je naše ucho schopné vnímat. Asi nejtěžší test byl „ čichový“. Věděli jste, že člověk je schopen rozlišit asi 10 000 vůní? Mírně nám to však komplikuje mozek! Ten si musí danou vůni zapamatovat a pak ji správně přiřadit a to už vůbec není tak jednoduché! Měli jsme rozlišit 6 vůní a průměrně jsme byli schopni pojmenovat dvě…asi z nás žádní parfuméři nebudou… S vytříbeností našich chuťových pohárků to už bylo daleko lepší!
Jana Hančová

Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky

Dne 23.10. 2017 se žáci 7.C  zúčastnili vzdělávacího programu Planeta Země 3000. Společně jsme se přesunuli do Brazílie a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o Indiánech, favelas, Brasílii, Rio de Janiero, Amazonce, Pantanal, kapybare, lenochodech…Už teď se těšíme na Myanmar!
http://www.planetazeme.cz/planeta3000/index.php?article=11&table=t21

Brasile – il cuore appassionato dell´America del sud
il 23.10. 2017 gli allievi della 7. C  hanno partecipato a un programma educativo – Pianeta Terra 3000. Ci siamo trasferiti in Brasile per imparare un sacco di informazioni interessanti sugli indios, le favelas, Brasília, Rio de Janiero, il fiume Amazonia, il Pantanal….
Siamo in attesa del prossimo incontro che riguarderá, invece, il Myanmar!
Jana Hančová

Krkavcovití
Dne 15. 9. 2017 jsme na naší škole přivítali nadšené ornitology Viktora Čohaje a Mgr. Terezu Hromádkovou z Ornity ústavu, který se věnuje environmentálnímu vzdělávání. Přednáška byla skvělá a skutečně interaktivní! Děti si mohly sáhnout na krkavce a straku. Naučily se rozpoznat rozdíly mezi vránou a havranem. Také se mohly zaposlouchat do hlasů některých představitelů čeledi krkavcovitých.
Už teď se těšíme na další přednášku! Podívejte se na fotografie a na to, co o nás napsali v Ornitě.
http://ornita.cz/skolni-rok-2017-2018/prednasky/15-9-2017-krkavcoviti-zs-jiriho-gutha-jarkovskeho-praha-1-nove-mesto?referrerID=2

Corvidi
Il 15 settembre 2018 abbiamo accolto nella nostra scuola gli ornitologi Viktora Čohaje a Mgr. Terezu Hromádkovou di Ornity – un istituto dedicato all’educazione ambientale. La conferenza é stata molto interattiva ed entusiasmante! I bambini hanno potuto accarezzare un corvo ed una gazza e imparare le differenze tra i due, nonché hanno ascoltato il canto di alcune specie di Corvidi.
Non vediamo l´ora che arrivi la prossima lezione! Guardate le foto e quello che hanno scritto di noi in Ornita.
Jana Hančová