Česko Italská sekce

Iscrizioni alla classe prima – novità!

Ve školním roce 2019/2020 pracují v česko-italském programu třídy 1.C (TU Jana Hrbková) , 2.C (TU Petra Najmanová), 3.C (TU Simona Magazzini), 4.C (TU Mgr. Markéta Grigel´ová) a 5.C (TU Kateřina Vogel Bulínová), 6.C  (TU Jana Malátová ), 7.C (TU Monika Resslerová), 8.C (TU Helena Sisrová) a  9.C (TU Mgr. Barbora Korečková, PhD.).

Podrobné informace je možné získat u ředitelky školy (jitka.kendikova@truhla.cz, 224 816 816).

Kontaktní osoby pro komunikaci v italském jazyce:

1.stupeň  –  Petra Najmanová petra.najmanova@truhla.cz nebo najman.petra@gmail.com

2.stupeň – Paola Poggio poggioparis@gmail.com nebo paola.poggio@truhla.cz

Aktivity česko-italských tříd v minulých letech

L´ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL´OBBLIGO

Zápis – informace pro rodiče      

Informazioni utili per l´iscrizione alla scuola dell´obbligo      

Zápisní lístek na rok 2019-2020   

Modulo di iscrizione alla classe prima per A.S. 2019/2020        

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání     

Richiesta per l´iscrizione  alla scuola dell´obbligo     

Žádost o předčasné přijetí     

La richiesta per l´iscrizione anticipata alla scuola dell´obbligo        

Žádost o odklad    

Richiesta di posticipo dell´iscrizione alla scuola dell´obbligo