Formuláře ke stažení

Zápis do první třídy    

Kritéria k přijetí do 1. třídy základní školy

Zápis – informace pro rodiče

Zápis – informace pro rodiče     

Zápisní lístek na rok 2019-2020   

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání     

Žádost o předčasné přijetí     

Žádost o odklad    

Základní škola

Školní družina

ŠD – převzetí odpovědnosti    

 Zápisní lístek do družiny        

Žádosti o uvolnění

 Potvrzení o odchodu ze školy                   

 Žádost o uvolnění z hodiny                       

 Žádost o uvolnění z výuky                        

 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy