Školská rada

Školská rada

Podle § 167, odst.1, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla při Základní škole J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1, zřízena školská rada.

Členové

Zástupci zřizovatele: Mgr. V. Borková, Karolína Polverini
Zástupci školy: Mgr. Martina Hiblbauerová, Mgr. Adéla Havelková
Zástupci rodičů: Martin Liebl, Lucie Gomezová Bradáčová

Výsledky voleb do Školské rady