Kroužky

  • Divadelní seminář

Kdy? Každé úterý od 14.00 do 15.30 hod.

Kde? V učebně 201.

Proč? Abychom se lépe poznali, zabavili a přitom zdokonalili v italském jazyce.

S kým? S Kryštofem Míkou.

Během dvouhodinového semináře v italském jazyce se zaměříme na vytváření situací, které vyžadují reakci v italštině. Budeme pracovat v menších skupinách a zaznamenávat nová slova.

Náročnost se bude přizpůsobovat schopnostem žáků. Výsledkem naší práce může, ale nemusí být divadelní hra. Podstatou je především nenásilnou formou rozmluvit každého žáka.

Vedení semináře: Mgr. Kryštof Míka

Absolvent magisterského oboru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, oboru italštin ja–rumunština. Loutkoherec a herec působící přes deset let v souboru DAMM (dnes DAMDAM) a čtyři roky v souboru Loutky v nemocnici.

  • Seminario teatrale

Durante il seminario che durera 2 ore e sara condotto in lingua italiana creeremo delle situazioni che richedono reazione in lingua italiana. Lavoreremo in gruppi meno grandi e prenderemo nota delle parole nuove.  

 Il livello del seminario sara addattato alle esigenze degli studenti. Il risultato del nostro lavoro puo essere (ma non deve) recitazione del teatro.

 La base e pero quella di far parlare ogni singola persona in un modo non violento. 

Seminario condotto da: Mgr. Kryštof Míka

Absolvente di 5 anni alla facolta di filosofia all´Universita di Carlo a Praga in dominio di Lingua Italiana e Rumena. Attore con i puppazi che recita piu di 10 anni nel gruppo teatrale DAMM (oggi DAMDAM) e 4 anni nel gruppo teatrale per bimbi nelle ospedali Loutky v nemocnici.

  • První kroky k fotografování: Jak vytvořit příběh

Kdy? Ve středu od 14.30 do 16.00 hod.

Kde? Třída 201

S kým? S architektem Raffaelem De Pascalis.

 Vezměte svůj fotoaparát, ale třeba i jen chytrý telefon, vyfoťte, co se vám líbí, a pak k tomu společně zkusíme vymyslet příběh. Procvičíme si výtvarný cit a italštinu.

  • Primi passi nella fotografia: la costruzione di una storia

 Il corso vuole stimolare i ragazzi attraverso la fotografia, anche solo usando uno smartphone, ad usare la lingua italiana per costruire una storia con immagini e un testo letterario, rivalutando cosí anche il concetto di ´memoria´ come custode della nostra vita che, a causa della tecnologia, rischiamo di perdere.