Výsledky zápisu do 1. třídy

Přijímací řízení na víceleté gymnázium

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

jsou v letošním školním  2020-2021 roce ZRUŠENY

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb. v platném znění.

1. termín: středa  14. dubna 2021 

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021 

Náhradní termín bude uznán pouze při závažných důvodech (doklad od lékaře doručený do 3 dnů je nutný)

Testy vyhodnocuje CERMAT, v obou školách se započítává lepší výsledek z testu z ČJ i z M.

Podrobnější informace: viz  CERMAT

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021  

Zápis do první třídy    

Kritéria k přijetí do 1. třídy základní školy

Zápis do 1. třídy