Učebnice 1. stupeň

1.ročník –  nakladatelství „Alter“ – ČJ a M, nakladatelství „Nová škola“ – Prvouka  

2.ročník nakladatelství „Alter“ –  M, nakladatelství „Nová škola“ – ČJ a Prvouka

3.ročník – nakladatelství „Alter“ –  M, nakladatelství „Nová škola“ – ČJ a Prvouka

4.ročník – nakladatelství „Alter“ –  M a Přírodověda, nakladatelství „Nová škola“ – ČJ a Vlastivěda

5.ročník – nakladatelství „Alter“ –  M a Přírodověda, nakladatelství „Nová škola“ – ČJ a Vlastivěda

Pro všechny ročníky (1. – 5.) Angličtina – nakladatelství „Oxford“.

Pracovní sešity upřesní jednotliví vyučující na počátku příslušného školního roku.