Sdružení rodičů

Sdružení rodičů

 STRÁNKY SR NA FACEBOOKU – klikněte zde

Připomínky zástupců tříd (s uvedením návrhu a kontaktní mailové adresy, nebo telefonu) mohou třídní zástupci doručit jakémukoliv členu rady SR na níže uvedené adresy.

    RADA SR

předseda

Martin Liebl martin@liebl.cz
člen ZŠ

člen Gym

člen ZŠ

člen Gym

Martina Strnadová

Jana Najmanová

martina_strnadova@kb.cz

jana.najmanova@seznam.cz

Příspěvky pro školní rok 2018/2019, určené k podpoře zájmové činnosti žáků a výchovně vzdělávacích úkolů školy, budou vybírány v září 2018, a to ve výši 400,- Kč za žáky gymnázia I. ročník – VIII. ročník, 400,- Kč za žáky ZŠ 6. ročník – 9. ročník a 200,-Kč za žáky ZŠ 1.ročník – 5. ročník. U sourozenců se příspěvek vybírá za každého z nich.

Rodiče mohou písemně požádat radu SR o snížení příspěvku na 2 a další dítě studující na škole.

 Platné stanovy (schválené 12.11.2014)

 Vzor přihlášky do SR