Školní družina 

 Školní družina při ZŠ J. Gutha – Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

 Informace pro rodiče – školní rok 2018/2019

      Žáka do školní družiny přihlašují zákonní zástupci vyplněním přihlášky (zápisního lístku).

Kapacita školní družiny je 150 žáků. Do školní družiny jsou přednostně umístěni žáci 1. – 3. ročníků.

Zápisní lístky do ŠD na školní rok 2018/2019 jsou k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky Pavly Schrollerové (ŠD Truhlářská 14 – přízemí).

     Po odevzdání vyplněného zápisního lístku Vám budou sděleny další informace (rozpis plateb, variabilní symbol…).

ZÁPISNÍ LÍSTKY ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 25. 5. 2018 !!

 

PO TOMTO DATU JIŽ NELZE PŘIHLÁŠKY PŘIJMOUT!!