Výukové materiály ke stažení

Český jazyk a literatura

7. ročník 

DOPORUČENÁ ČETBA PRO 7. ROČNÍK 

8. ročník 

Zápisky k četbě doc   pdf

9. ročník

Procvičování velkých písmen

LITERATURA  – PŘEHLED DĚL A AUTORŮ

DĚJEPIS

6. ročník

Indie a Čína

 7. ročník

8. ročník

Předhusitské období

Stručná historie husitství

Husitské hnutí po bitvě u Lipan

Jiří z Poděbrad

Renesance_text

Anglická_revoluce

Anglická revoluce ppt

Absolutismus

Francie za vlády Ludvíka XIV.

Habsburkové

Osvícenský absolutismus – prezentace

Osvícenský absolutismus – text

Vznik USA

Velká francouzská revoluce a Napoleon

9. ročník

Češi za první světové války

1. světová válka a ruské revoluce – zápis do sešitu

1. světová válka – prezentace

20. léta 20. století – stručný přehled

Druhá světová válka 1. fáze

Druhá světová válka 1939-1945

Druhá světová válka 1939-1941 ppt

Druhá světová válka 1941-1943 ppt

Druhá světová válka 1944-1945 ppt

Svět po druhé světové válce 1. část